Saturday, 18 August 2018

ผู้บริหาร SCB เยี่ยมชมโซลาร์ฟาร์มของ EA จ.ลำปาง ขนาดใหญ่สุดในอาเซียน

นายสมโภชน์ อาหุนัย (ที่ 8 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA พร้อมด้วย นายอมร ทรัพย์ทวีกุล (ที่ 9 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ (ที่ 7 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหารระดับสูงจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) พร้อมให้ข้อมูลอย่างใกล้ชิด เนื่องในโอกาสการเข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ซึ่งมีขนาดใหญ่สุดในอาเซียนด้วยกำลังการผลิต90 เมกะวัตต์ และเป็นระบบหมุนตามแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ประเทศด้วยพลังงานสะอาด อีกทั้ง โครงการดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้บริษัทฯ ปีละประมาณ 2 พันล้านบาท

then

CSR Video

X

Right Click

No right click