Saturday, 18 August 2018

SGP เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP 
ให้การต้อนรับกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทประจำปี 2558 และได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ภายหลังเข้ารับฟังการนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานและเยี่ยมชมคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สาขา
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558  ที่ผ่านมา

then

CSR Video

X

Right Click

No right click