Monday, 23 April 2018

EA ต้อนรับทีมงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เข้าเยี่ยมชมและศึกษาการดูแลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ลำปาง

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดบ้านต้อนรับคณะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาการดูแลบำรุงรักษาระบบการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ ซึ่งใช้ระบบหมุนตามแสงอาทิตย์ (Sun Tracking System) ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ  อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างองค์ความรู้ และประสบการณ์ในกระบวนการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อันจะเป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไป

then

CSR Video

X

Right Click

No right click