Wednesday, 19 September 2018

รมว.พลังงานลงพื้นที่พบโรงไฟฟ้า SPP ชีวมวล จ.สุรินทร์
เร่งแก้ปัญหาราคารับซื้อไฟ

รมว.พลังงานลงพื้นที่พบโรงไฟฟ้า SPP ชีวมวล จ.สุรินทร์ เร่งแก้ปัญหาราคารับซื้อไฟ

“นายศิริ จิระพงษ์พันธ์” รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน เยี่ยมผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร โดยเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญ จ.สุรินทร์ หนึ่งในโรงไฟฟ้า SPP ชีวมวลที่ได้รับความเดือดร้อนสะสมยาวนาน จากนโยบายการกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าที่เหลื่อมล้ำ เนื่องจากนโยบายรัฐที่กำหนดราคารับซื้อไฟของ SPP ชีวมวลที่ต่ำกว่า VSPP มากถึงเกือบ 2 บาทต่อหน่วย และยังต้องมีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะโดนค่าปรับกรณีผลิตไฟไม่ได้ตามสัญญาในรูปแบบ Firm   

นายธงชัย  มุ่งเจริญพร ที่ปรึกษาในเครือมุ่งเจริญกรุ๊ป จ.สุรินทร์ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ชีวมวลแบบ Firm มีกำลังการผลิต รวม 26.9 เมกะวัตต์ ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงหลักและใช้เศษไม้ เปลือกไม้บางส่วน เปิดเผยว่า “เมื่อปีพ.ศ.2535 ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า โดยใช้เชื้อเพลิงจากกากหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ชีวมวล) ซึ่งโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญก็ได้เข้าร่วมในการผลิตไฟฟ้าตามโครงการของรัฐ โดยมีการรับซื้อแกลบถึงปีละ 185,000 ตันจากชาวนา ช่วยสร้างรายได้ให้ชาวนากว่า 320 ล้านบาทต่อปี  แต่หลังจากเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ภาครัฐได้อนุมัติกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า VSPP ชีวมวลในราคารับซื้อที่ 4.54 บาทต่อหน่วย ในขณะที่โรงไฟฟ้า SPP ชีวมวล ยังคงราคาเดิมที่ 2.65 บาทต่อหน่วย ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้านราคารับซื้อไฟที่ต่างกันมากถึงเกือบ 2 บาทต่อหน่วย และ SPP ชีวมวล ยังมีความเสี่ยงเรื่องจะโดนค่าปรับตามสัญญาแบบ Firm แต่โรงไฟฟ้า VSPP เป็นแบบ Non Firm จึงไม่ได้รับผลกระทบค่าปรับแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาจากการแย่งซื้อเชื้อเพลิงเนื่องจากราคารับซื้อไฟของ VSPP สูงขึ้น ราคาจูงใจขึ้น ส่งผลให้โรงไฟฟ้า VSPP หันมาผลิตไฟฟ้ามากขึ้น จึงเป็นข้อได้เปรียบในการซื้อเชื้อเพลิง เกิดการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมกัน”

ด้าน นายศิริวัฒน์  มุ่งเจริญพร กรรมการผู้จัดการ บริษัทมุ่งเจริญไบโอแมส จำกัด และบริษัทมุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จำกัด กล่าวว่า “การเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญของ ท่านศิริ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ในครั้งนี้ ผมรู้สึกดีใจมากที่ท่านให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นและอยากให้ท่านเร่งช่วยเหลือผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก SPP ชีวมวล ซึ่งก็มีอีกกว่าหลายรายที่เดือดร้อนใกล้ล้มละลาย รวมถึงส่งผลกระทบไปถึงพนักงาน ชาวไร่ชาวนาและซัพพลายเชนทั้งหลาย  เพราะเราก็เป็นโรงไฟฟ้ารุ่นแรกที่บุกเบิกการผลิตไฟฟ้าด้วยการซื้อเชื้อเพลิงจากของเหลือทางการเกษตร ไม่มีเชื้อเพลิงเป็นของตัวเอง ไม่เคยได้รับทั้งเงินสนับสนุน Adder และ FiT  ดังนั้น จึงอยากขอความเห็นใจภาครัฐช่วยพิจารณาแก้ไขปัญหาราคารับซื้อไฟ และหากได้รับการปรับราคาให้ตามที่เสนอแล้ว ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อค่าไฟของประเทศและประชาชนแต่อย่างใด”

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ชมรมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ชีวมวล ได้ยื่นหนังสือเปิดผนึกถึง นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หลังมีข่าวเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาที่กระทรวงพลังงาน อาจจะใช้วิธีการช่วยซื้อไฟฟ้าในปริมาณเพิ่มขึ้นแทนการปรับราคาตามมติ กบง.โดยการซื้อไฟฟ้าในปริมาณเพิ่มขึ้นนั้น จะยิ่งสร้างความเดือดร้อนให้ SPP ชีวมวล ที่มีสัญญาขายไฟแบบ Firm เป็นเท่าทวีคูณ เพราะต้องหาซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มมากขึ้นโดยที่ไม่มีกำลังซื้อเพียงพอที่จะแข่งขันกับ VSPP ได้

then

CSR Video