Wednesday, 19 September 2018

ASEFA เปิดบ้านต้อนรับนักวิเคราะห์

นายไพบูลย์ อังคณากรกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) หรือ ASEFA ผู้ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์กระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า ราง และบันไดพาดสายไฟฟ้า โคมไฟและระบบส่องสว่าง งานบริการวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง และงานบริการหลังการขายครบวงจร  พร้อมด้วยนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  ถ่ายภาพร่วมกับนักวิเคราะห์ ในงาน Analyst Meeting  ภายหลังการนำเสนอข้อมูลบริษัท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ณ บมจ.อาซีฟา จ.สมุทรสาคร   เมื่อเร็ว ๆ นี้

then

CSR Video