Wednesday, 19 September 2018

คณะผู้บริหารและทีมงาน BIZ  FOCUS   MAGAZINE จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและจัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกับผู้ประกอบการใจดี บริจาคของใช้เด็กอ่อน ขนมขบเคี้ยว นมกล่องยูเอชทีและของเล่นพัฒนาทักษะให้แก่น้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 3-6 ขวบ ณ มูลนิธิดวงประทีป คลองเตย โดยมีคุณศศินันท์  นิลจันทร์ศิริ  ผู้อำนวยการอนุบาลดวงประทีป เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556

สำหรับบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขของทั้งสองฝ่ายคือผู้ให้และผู้รับ โดยมีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ด้วยการเล่นเกมส์ 4 ฐาน ประกอบด้วย เกมส์ตัวต่อ เกมส์เตะฟุตบอล เกมส์โยนลูกบอลลงถัง เกมส์โยนห่วงลงเสา รวมทั้งการเลี้ยงอาหารกลางวันให้น้องได้อิ่มท้อง  

กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นหนึ่งในโครงการ CSR ของ BIZ FOCUS   MAGAZINE ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการทุกรายที่เป็นพันธมิตรที่ดีเสมอมา ได้แก่ บริษัท อาหารสากล จำกัด(มหาชน) บริษัท ไทยเอเชี่ยนบิสกิต(แม่เล็ก) จำกัด บริษัท แม็กซ์ ดริ้งค์ จำกัด บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัทยูนิลิเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด  บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด บริษัท เพนเทล(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เกร็ทเตอร์ฟาร์มา จำกัด(มหาชน)

BIZ  FOCUS  MAGAZINE ขอขอบคุณผู้ประกอบการใจดีทุกรายที่ผลักดันโครงการต่างๆ ของ BIZ  FOCUS  ด้วยดีตลอดมากิจกรรมดังกล่าวล้วนแล้วแต่ส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสได้พัฒนาการเรียนรู้และทักษะต่างๆ เพื่อเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมต่อไป แล้วพบกับโครงการดีๆ กับ BIZ  FOCUS  อีกครั้งในไตรมาส 2 ค่ะ

ISSUE_033, February 2013

then

CSR Video