Wednesday, 19 September 2018

“ โครงการร้อยรักร้อยดวงใจ...อิ่มใจผู้ให้...สุขใจผู้สูงวัย  ครั้งที่ 1 ”

คณะผู้บริหารและทีมงาน BIZ  FOCUS   MAGAZINE จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและจัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกับผู้ประกอบการใจดี มอบผลิตภัณฑ์อุปโภค-บริโภค อาทิ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้  อาหารครัวเจ๊ง้อ นมไวตามิ้ลค์  คนอร์คัพโจ๊ก  น้ำผลไม้ UFC   สำลีคัตเติ้ลบัต MAMY ขนมเลอแปง  และสาหร่ายโอโนริ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 65-80 ปี  ณ มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส (สถานสงเคราะห์คนชรา) จ.สมุทรปราการ โดยมีคุณเลียกฮุย  แซ่เอ็ง ผู้จัดการมูลนิธิวัยวัฒนานิวาส เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

สำหรับบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานของทั้งสองฝ่ายคือผู้ให้และผู้รับ โดยมีการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราให้ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่กันและกันในหมู่ผู้สูงอายุ อีกทั้งส่งเสริมความภาคภูมิใจของตนเองของผู้สูงอายุ  ซึ่งได้กระชับความสัมพันธ์กันด้วยการร้องเพลงและเต้นรำวงร่วมกันรวมทั้งมีการเลี้ยงอาหารกลางวันให้ผู้สูงอายุได้อิ่มท้องกันถ้วนหน้า  

กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งในโครงการ CSR ของ BIZ FOCUS   MAGAZINE ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการทุกรายที่เป็นพันธมิตรที่ดีเสมอมา ได้แก่ บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) บริษัท อาหารสากล จำกัด(มหาชน)  ครัวเจ๊ง้อ  บริษัท ซีพีแรม จำกัด บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด  บริษัท กรีนสปอต จํากัด  บริษัท มามี่ จำกัด และบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

BIZ  FOCUS  MAGAZINE ขอขอบคุณผู้ประกอบการใจดีทุกรายที่ผลักดันโครงการต่างๆ ของ BIZ  FOCUS  ด้วยดีตลอดมากิจกรรมดังกล่าวล้วนแล้วแต่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับทั้งความสุข ความเพลิดเพลิน ทำให้รู้สึกว่ายังมีคุณค่า และไม่ได้รับการทอดทิ้งจากสังคมรวมทั้งทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกภูมิใจที่จะอยู่ต่อไปอย่างมีความสุข แล้วพบกับโครงการดีๆ กับ BIZ  FOCUS  อีกในครั้งต่อไปค่ะ

ISSUE_037, June 2013

then

CSR Video