Wednesday, 19 September 2018

BIZ FOCUS ถวายภัตตาหารเพลแด่สามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2013

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยทีมงานนิตยสาร  Biz Focus  ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลพร้อมไอศกรีมวอลล์แด่พระพี่เลี้ยงและสามเณรจำนวน 60 รูป  ในโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2013 โดยมีพระครูสมุห์สุวิทย์ สุเมธโส เป็นผู้รับมอบไอศครีมวอลล์ ณ วัดปากบ่อ อ่อนนุช 35  เขตสวนหลวง  เมื่อวันที่  29 เมษายน 2556

โดยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นิตยสารบิส โฟกัส ได้เข้าไปสืบสานวัฒนธรรมของศาสนาพุทธด้วยการทำบุญ ฟังธรรม อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นตัวอย่างของการรักษาศีล โดยพระพี่เลี้ยงได้ให้นิยามว่า

ISSUE_036, May 2013

 

then

CSR Video