Wednesday, 19 September 2018

นิตยสารบิส โฟกัส จัดกิจกรรม “โครงการร่วมสร้างรอยยิ้ม..อิ่ม  ใจผู้ให้..เติมฝันเยาวชนไทย..ในโรงเรียนชนบท ครั้งที่ 1” เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านหนองปลา จังหวัดชัยภูมิ

โดยได้รับการสนับสนุนจากผุ้ประกอบการใจดีดังนี้ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด(มหาชน) สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท กรีนสปอต จำกัด, บริษัท กรไทย จำกัด, บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน),บริษัท ฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ด จำกัด, บริษัท วันไทยอุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท ไทยเอเชียบิสกิท จำกัด, บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด(มหาชน), บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(มหาชน), บริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง  จำกัด, บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท มามี่ จำกัด, บริษัท ซีพีแรม จำกัด, บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง  จำกัด, บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด, บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด(มหาชน), บริษัท อาหารยอดคุณ  จำกัด, เครือประวิทย์กรุ๊ปและบริษัท อูช่า สยามสตีล อินดัสตรียส์ จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการ CSR ของนิตยสารบิส โฟกัส ที่ได้ดำเนินมาโดยตลอด และในอนาคตยังมีการดำเนินโครงการเพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง

ISSUE_041, October 2013

then

CSR Video