Wednesday, 19 September 2018

 

คุณรณชัย แสงทอง, คุณสถาพร กุละคำสา และคุณสุวิชา สิโตทัย ตัวแทนนิตยสารบิส โฟกัส กรุ๊ป เข้าร่วมกิจกรรม “Bartercard B Care B Share Car Rally แบ่งปันรอยยิ้มให้กับสังคม” เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา จัดขึ้นโดย บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นกิจกรรมตอบแทนสังคม ในรูปแบบการคืนรอยยิ้ม คืนความสุขให้กับสังคม โดยการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่สถานสงเคราะห์คนยากไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี และกิจกรรมทาสีอาคารเรียน อีกทั้งกิจกรรมช่วยน้องให้ท้องอิ่ม สร้างแปลงพืชผักสวนครัวและฟาร์มเห็ด ให้แก่โรงเรียนบ้านบุ่งเตย จังหวัดนครราชสีมา

ISSUE_012, January 2014

 

then

CSR Video