Saturday, 21 July 2018

SEAFCO คว้ารางวัลเกียรติยศ

SEAFCO รับรางวัล SET Awards 2015 ประเภทยอดเยี่ยมและดีเด่น 3 รางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมโชว์ Backlog กว่า 1.3 พันลบ.

คุณณรงค์ ทัศนนิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน) หรือ SEAFCO ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยงานที่รับส่วนใหญ่จะเป็นงานเสาเข็มเจาะขนาดเล็ก ประมูลจากทางภาครัฐและเอกชน เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัล SET Awards 2015 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards), ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) และตนยังได้รางวัลประเภทผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards)

สำหรับนโยบายในการดำเนินการและการบริหารองค์กรที่ทำให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการดำเนินการและการบริหารงานที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือระเบียบที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดขึ้น รวมทั้งรักษาและเพิ่มระดับของการดำเนินธุรกิจคุณภาพไว้อย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญ บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยหลักของความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ซื่อตรง และสุจริตเสมอมา

นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นในเรื่องของนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องและมีความชัดเจนของข้อมูล อีกทั้งผู้บริหารของบริษัททุกท่านสามารถเข้าถึงพนักงานได้ทุกระดับ มีวัฒนธรรมขององค์กรในการทำงานที่สนุกและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นและพัฒนาบุคลากรให้มีการเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน

ด้านประโยชน์ที่จะได้รับจากการได้รับรางวัลในครั้งนี้ ทั้งในส่วนของพนักงานและผู้บริหารมีความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ รวมทั้งบริษัทมองว่ายังเป็นรางวัลที่สามารถการันตีได้ถึงการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้จะเข้ามาลงทุนในบริษัทได้เป็นอย่างดีและมั่นใจได้ว่าการลงทุนในบริษัทจะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน

คุณณรงค์ กล่าวต่อถึงแนวโน้มการเติบโตของเป้าผลประกอบ ว่า ตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงมีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะไม่สูงเท่าปี 2557  ซึ่งมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดกว่า 40% ก็ตาม แต่บริษัทยังคงมีงานและกำไรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) แล้วกว่า 1,320 ล้านบาท โดยจะมีงานยาวไปจนถึงกลางปี 2559

สำหรับในปี 2559 บริษัทยังคงตั้งเป้าการเติบโตจากปีที่ผ่านมาอีกประมาณ 10-15% ทั้งนี้คาดว่าแนวโน้มของการเติบโตจะเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน เนื่องจากในปี 2559 จะมีการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วนของงานภาครัฐ อาทิ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งงานภาคเอกชน เช่น การก่อสร้างคอนโดมิเนียม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีงานจากการเข้าไปลงทุนในประเทศเมียนมาร์อีกด้วย

ส่วนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC บริษัทได้เริ่มเข้าไปดำเนินการมานานแล้ว โดยมีการเข้าไปลงทุนในประเทศเมียนมาร์ และแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการชาวเมียนมาร์ที่ร่วมงานกับบริษัทมานานและมีประสบการณ์ในการทำงานที่ดีให้เป็นผู้บริหารในประเทศเมียนมาร์  ซึ่งตนมองว่าเมียนมาร์เเป็นประเทศที่มีการเปิดตลาดกว้างมากขึ้นและมีแนวโน้มการเติบโตที่สูง เพื่อรองรับงานที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

then

CSR Video

X

Right Click

No right click