Friday, 23 March 2018

ไทยฮาเบลโชว์ศักยภาพ คว้า TTM

ไทยฮาเบล รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ประจำปี 2558 จากกระทรวงพาณิชย์ ตอกย้ำผลิตภัณฑ์คุณภาพและการันตีความเชื่อมั่นจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเร่งต่อยอดธุรกิ จเปิดตัวทีวีน้องใหม่ “อัลทรอน” เจาะกลุ่มลูกค้า C+ ถึง B อายุระหว่าง 18 – 65 ปี ด้านเป้ายอดขายรวมในปีนี้ตั้งไว้ที่ 700 ลบ.

คุณนรินทร์เดช ทวีแสงพานิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฮาเบล อินดัสเตรียล จำกัด ผู้ผลิตและประกอบสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในหมวดภาพและเสียง ซึ่งประกอบไปด้วย โทรทัศน์สี รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เปิดเผยว่า บริษัทได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (TTM) ประจำปี 2558 จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

สำหรับพิธีมอบใบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (TTM) หรือตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทย จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีการคัดเลือกผู้ประกอบการส่งออกไทย 6 กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการไทยให้อยู่ในระดับแถวหน้าตามมาตรฐานสากล และเพิ่มโอกาสแก่ผู้ผลิตในการก้าวไปสู่ตลาดระดับโลกได้อย่างรวดเร็วและได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก รวมทั้งยังช่วยยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

ด้านประโยชน์ที่จะได้รับจากตราสัญลักษณ์ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ภายในองค์กร โดยตราสัญลักษณ์นี้จะสร้างความภาคภูมิใจและเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนในองค์กร รวมทั้ง ตราสัญลักษณ์นี้จะช่วยปูพรมในการทำให้สินค้าเป็นที่น่าเชื่อถือจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนประโยชน์ที่จะได้รับจากภายนอกองค์กร ตราสัญลักษณ์นี้จะช่วยจุดกระแสให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ หันมาให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ Thailand Trust Mark เพื่อใช้เป็นอาวุธทางการตลาดทั้งในและนอกประเทศได้อีกด้วย

สำหรับนโยบายในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นการสร้างภาพลักษณ์และสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Industry) และบริษัทได้รักษามาตรฐานที่ถือปฏิบัติเสมอมาอย่างเคร่งครัด ดังนั้นจึงได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการในทุกขั้นตอน

“ตนจะมองต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นคือ โดยมองว่าตราสัญลักษณ์ TTM จะช่วยเสริมในเรื่องการส่งออกได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าเป็นของคนไทยที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองจากหน่วยงานของภาครัฐ และจะช่วยปลุกกระแสให้มีความรักชาติมากขึ้น ซึ่ง TTM เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตนมีกำลังใจในการทำตรงนั้น เพื่อที่จะสื่อสารให้ผู้ใช้รู้ว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าที่ดี มีราคาที่เหมาะสม เหมาะสำหรับใช้งานจริง” คุณนรินทร์เดช กล่าว

นอกจากนี้บริษัท ยังได้อาศัยจุดแข็งในด้านกำลังการผลิตที่มีมาตรฐานของบริษัทเปิดตัวสินค้าใหม่ภายใต้ชื่อ “อัลทรอน ทีวี” เพื่อเจาะกลุ่มตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าระดับ C+ ถึง B อายุระหว่าง 18 – 65 ปี ที่มี Life Style ที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีในระดับปานกลางร่วมสมัย และผู้ใช้ที่มุ่งเน้นหาสินค้าไทย ซึ่งมีจุดเด่นคือ 1.เป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานไทย 2.เป็นแบรนด์สินค้าไทย และ 3.เป็นสินค้าที่มีการรับประกันคุณภาพโดย Thailand Trust Mark (TTM)

สำหรับเป้ายอดขายในปี 2559 บริษัทตั้งไว้ที่ประมาณ 700 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเป้ายอดขาย “อัลทรอน ทีวี” ประมาณ 300 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะมาจากสินค้าในหมวดอื่นๆ  โดยเป้าดังกล่าวจะเพิ่มจากปี 2558 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 400 ล้านบาท

คุณนรินทร์เดช กล่าวถึงสิ่งที่อยากให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนว่า 1. อยากให้ภาครัฐมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น และจะเข้ามาสนับสนุนในแต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างไรบ้าง 2. ศึกษาช่องทางต่างๆ เพื่อที่จะหาทางจับคู่อุตสาหกรรมในแต่ละประเภทกับประเทศที่มีความต้องการด้านสินค้านั้นๆ ให้สมดุลกัน และ 3. อยากให้สร้างการรับรู้และโปรโมทตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ให้คนในประเทศรู้จักมากขึ้นว่าเป็นสินค้าที่ทำให้คนในประเทศภาคภูมิใจ รวมทั้งเป็นสินค้าที่จะสามารถสร้างมูลค่าในการส่งออกได้

then

CSR Video

X

Right Click

No right click