Wednesday, 19 September 2018

รพ.บางใหญ่พร้อมยกระดับการให้บริการ

รพ.บางใหญ่พร้อมยกระดับการให้บริการ

รพ.บางใหญ่ เดินหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใหม่ 3 อาคาร ตั้งเป้ายกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไป(M1) รองรับการเติบโตของชุมชน ผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น และการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและครบวงจร

นายแพทย์ชูศักดิ์ วรงค์ชยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดนนทบุรีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์การพัฒนาของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และในปี 2555 โรงพยาบาลบางใหญ่ได้รับมอบหมายจากทางกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย จึงทำให้สถานที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับการใช้บริการของประชาชนในพื้นที่อำเภอบางใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง ตนจึงได้มีนโยบายในการขยายอาคารผู้ป่วย เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวของจังหวัดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้ระหว่างการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย จำนวน 3 อาคาร ประกอบด้วย อาคารผู้ป่วยใน  2อาคาร และอาคารผู้ป่วยนอกและห้องผ่าตัด

สำหรับอาคารผู้ป่วยในทั้ง 2 อาคาร เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2557 โดยอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 114 เตียง ใช้งบก่อสร้างจากปีงบประมาณ 2553 จำนวน 53 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2559 ส่วนอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 144 เตียง ใช้งบก่อสร้างจากปีงบประมาณ 2555 จำนวน 66 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2560

ด้านการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและห้องผ่าตัด ใช้งบก่อสร้างจากปีงบประมาณ 2557 จำนวน 179 ล้านบาท โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนมกราคม 2558 ปัจจุบันมีความคืบหน้าโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 90% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและบริษัทก่อสร้างจะส่งมอบงานให้กับทางโรงพยาบาลได้ในช่วงเดือนกันยายน 2559

สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการขยายอาคารผู้ป่วยดังกล่าว จะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการได้ครบวงจร รวมทั้งเป้าหมายในการยกฐานะจากโรงพยาบาลแม่ข่าย (M2) ขึ้นเป็นโรงพยาบาลทั่วไป (M1) และรองรับการมาใช้บริการของประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่มาทำงานในจังหวัดนนทบุรี โดยจะสามารถรองรับการเติบโตของชุมชนได้กว่า 10 ปี

“การได้รับงบสนับสนุนในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในครั้งนี้เป็นเพียงงบก่อสร้างอาคาร แต่ยังขาดงบสนับสนุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ นอกจากการเสนอเรื่องของบประมาณจากกระทรวงฯ แล้ว ในเดือนสิงหาคมปีนี้ ทุกภาคส่วนของอำเภอบางใหญ่ยังได้เตรียมจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษาอีกด้วย” นายแพทย์ชูศักดิ์ กล่าว

นายแพทย์ชูศักดิ์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน โรงพยาบาลบางใหญ่มีผู้เข้ารับการรักษาและรับการบริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2558 ที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการบริการและการรักษาทุกประเภท รวมกว่า 230,000 ครั้ง ซึ่งแบ่งออกเป็นวันราชการ (วันจันทร์-ศุกร์) ประมาณ 700 รายต่อวันและวันหยุด (คลีนิกพิเศษวันเสาร์-อาทิตย์) ประมาณ 250-300 รายต่อวัน ทั้งนี้ หลังจาก 3 อาคารก่อสร้างแล้วเสร็จ คาดว่าจะมีผู้เข้ารับการบริการในวันราชการเพิ่มเป็น 1,200 คนต่อวัน

รพ.บางใหญ่พร้อมยกระดับการให้บริการ

ส่วนแผนงานลำดับต่อไป โรงพยาบาลเตรียมจะก่อสร้างอาคารสนับสนุนการบริการ เช่น ซักฟอกจ่ายกลาง งบประมาณในการดำเนินการ  42 ล้านบาท โดยจะเป็นงบประมาณปี 2560  คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในต้นปี 2560 และอาคารจอดรถ  300 คัน งบประมาณในการดำเนินการ 37 ล้านบาท รวมถึงการก่อสร้างบ้านพักบุคลากร 96 ยูนิต ซึ่งจะรองรับเจ้าหน้าที่ได้ 192 คน ส่วนในระยะยาว มีแผนจะก่อสร้างอาคารรองรับผู้ป่วยเพิ่ม ขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า 10 ชั้น จำนวน 150 เตียง คาดว่าจะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในอนาคตเมื่อโรงพยาบาลบางใหญ่ได้รับการยกระดับขึ้นเป็นโรงพยาบาลทั่วไปแล้ว ตนมีวิสัยทัศน์ที่จะขอพระราชทานนามโรงพยาบาลใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับโรงพยาบาลและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและผู้ที่เข้าใช้บริการต่อไป

then

CSR Video