Wednesday, 19 September 2018

“ฟูจิลอย” รับ BOI หนุนเร่งขยายธุรกิจ

“ฟูจิลอย” รับ BOI หนุนเร่งขยายธุรกิจ

ฟูจิลอย รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เดินหน้าขยายการลงทุนการผลิต พร้อมติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ตอบรับความต้องการของลูกค้าเต็มร้อย มูลค่าโครงการกว่า 45 ลบ.

Mr.Nobuhisa Watake กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิลอย (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัทฟูจิดาย (Fuji Die Co., Ltd.) ผู้ผลิตแม่พิมพ์คาร์ไบด์ที่ต้านทานการสึกหรอและมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่า บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ในโครงการขยายการลงทุนการผลิตและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ มูลค่าการลงทุน 45,200,000 บาท เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

โดยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจาก BOI ได้แก่ 1. ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 6 ปี  2. ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาในประเทศ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทย และเพื่ออำนวยความสะดวกให้โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น  3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร และ  4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น สำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออก

“โครงการที่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์รูปแบบใหม่ที่ไม่เคยผลิตมาก่อนในประเทศไทย แต่เป็นงานผลิตที่บริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นได้ดำเนินการอยู่แล้วกว่า 20 ปี ซึ่งมีเทคนิคที่ค่อนข้างยาก ดังนั้นบริษัทได้นำชาวญี่ปุ่นจากบริษัทแม่เข้ามาทำงานที่นี่ เพื่อสอนและร่วมทำงานกับคนไทย รวมทั้งบริษัทได้นำเข้าเครื่องจักรใหม่ทั้งหมดจากประเทศญี่ปุ่น โดยติดตั้งในเดือนมีนาคม หลังจากนั้นจะทำการทดสอบเครื่องจักรในเดือนในเมษายน-พฤษภาคม และพร้อมเดินไลน์การผลิตจริงในเดือนมิถุนายน โดยการขยายการผลิตในครั้งนี้จะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 6,000 ชิ้นงานต่อปี” Mr.Nobuhisa Watake กล่าว

ด้านจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ บริษัทได้ผลิตสินค้าที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานสามารถทนทานและต้านการสึกหรอได้เป็นอย่างดี โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจะเป็นซีเมนต์คาร์ไบด์ที่บริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ผลิตเอง ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผู้ผลิตแม่พิมพ์คาร์ไบด์ที่ต้านทานการสึกหรอเป็นอันดับที่ 1 ในประเทศ รวมทั้งบริษัทยังได้ใช้กรรมวิธีในการผลิตเช่นเดียวกัน จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าของบริษัทมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันกับสินค้าที่ผลิตจากบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

“ฟูจิลอย” รับ BOI หนุนเร่งขยายธุรกิจ

ด้านวิสัยทัศน์การลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากในประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์การผลิตสูง ดังนั้นบริษัทแม่จึงตระหนักถึงการลดต้นทุนการผลิต และมีนโยบายมาลงทุนในประเทศไทย ประกอบกับลูกค้าที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นได้มีการลงทุนอยู่ในประเทศไทยมานานแล้ว โดยมีความต้องการให้ฟูจิลอย เข้ามามีฐานการผลิตในเมืองไทยด้วย และในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะขยายการลงทุนและขยายการผลิตในชิ้นงานใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีก แต่จะต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าด้วย

“ฟูจิลอย” รับ BOI หนุนเร่งขยายธุรกิจ

Mr.Nobuhisa Watake กล่าวปิดท้ายถึงการทำกิจกรรม CSR ว่าบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญเสมอมา โดยในทุกปีๆ บริษัทและพนักงานทุกคนได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อไปมอบให้กับวัด รวมทั้งได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม CSR กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ่งได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่สังคม เช่น จัดกิจกรรมปลูกป่า และจัดกิจกรรมวันเด็ก เป็นต้น

then

CSR Video