Wednesday, 19 September 2018

มร.โคอิชิ ทาคาฮาชิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูมาคิลล่า (ประเทศไทย) จำกัด

“ฟูมาคิลล่า” คว้ารางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด

 ฟูมาคิลล่ารับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2016 ด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข การันตีระบบคุณภาพของบริษัท พร้อมชูหลักปรัชญาจากบริษัทแม่เป็นแบบแผนในการดำเนินธุรกิจ

มร.โคอิชิ ทาคาฮาชิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูมาคิลล่า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตยาจุดกันยุงชั้นนำ ตราช้าง ที่จัดจำหน่ายในประเทศไทยมานานกว่า 15 ปี เปิดเผยว่า บริษัท ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2016 ด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว

สำหรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2016 เป็นรางวัลที่มอบให้กับสถานประกอบการการที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ประกอบการด้วยคุณธรรม มีการนำเอาระบบ คุณภาพมาใช้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ มีความปลอดภัยมีกิจกรรมที่ตอบแทนสังคม และให้ความสำคัญกับผู้บริโภค

ส่วนประโยชน์ที่ได้รับจากรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2016 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ภายในองค์กร โดยรางวัลนี้จะทำให้พนักงานมีความภาคภูมิใจ ซึ่งส่งผลให้เขาทำงานได้ดีมากขึ้น และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีกำลังใจที่จะทำงานเพื่อสังคมและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคมมากขึ้น ส่วนภายนอกองค์กร รางวัลนี้จะเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่า อย. ได้การันตีในระบบคุณภาพในของบริษัท และยังสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

 

มร.โคอิชิ กล่าวต่อถึงนโยบายในการเข้าร่วมการประกวดรางวัลดังกล่าวว่า บริษัทได้ยึดหลักปรัชญาของบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นมาใช้เป็นแบบแผนในการดำเนินธุรกิจ  ได้แก่ 1. การให้ความสำคัญกับการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถปกป้องมนุษย์ให้ปลอดภัยจากยุงหรือแมลง ซึ่งเป็นพาหะนำโรคมาแพร่เชื้อเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ และ 2. การพัฒนากระบวนการผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

“ภารกิจของเราคือ การคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปกป้องชีวิตมนุษย์ไม่ให้ยุงหรือแมลงมาแพร่เชื้อเชื้อเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ ในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ที่เราคิดค้นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ขึ้นมาเราก็มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตมนุษย์เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่เป็นลูกค้าผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้น แต่เรายังมองไปถึงการรับผิดชอบกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเราทั้งหมดอีกด้วย 

“ฟูมาคิลล่า” คว้ารางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด

นอกจากนี้ เรายังมีการจัดทำระบบคุณภาพมาตรฐานภายในโรงงานด้วยระบบมาตรฐานสากล และได้รับรางวัล Best Ffactory Aawards จากกระทรวงแรงงาน เมื่อปี 2554 และเมื่อปี 2555 เราก็ทำระบบคุณภาพนั่นคือ ISO : 9000 จนกระทั่งถึงปัจจุบันเราก็ได้อัพเกรดมาเรื่อยๆ และในปี 2556 เราได้รับรางวัล Good Manufacturing Practic (GMP) จาก อย. และล่าสุดในปี 2557 เราก็ได้รับรางวัลธรรมมาภิบาลดีเด่น (Good Governance) ฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ว่าเราจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง” มร.โคอิชิ กล่าว

มร.โคอิชิ กล่าวต่อถึงเป้าผลประกอบการในปี 2559 ว่า บริษัทตั้งเป้าเติบโตเป็นตัวเลขอีก 2 หลักโดยคาดว่าจะเป็นไปตามเป้าที่ตั้งเอาไว้เนื่องจากในปีนี้จะมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น พร้อมทั้งมีการเปิดตัว ผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อ VAPE ONE PUSH สเปรย์กำจัดยุง ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นที่กดเพียง 1 ครั้งก็สามารถไล่ยุงได้นานถึง 12 ชั่วโมง โดยจะเน้นช่องทางการจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าเป็นหลัก

สำหรับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR บริษัทได้เข้าร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการทำประโยชน์ให้กับสังคม เช่น จัดทำโครงการร่วมกับโรงพยาบาลในชุมชนโดยมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่มาจากยุงชนิดต่างๆ และการป้องกันยุงลาย รวมทั้งได้นำผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงของบริษัทเข้าไปแจกให้คนในชุมชนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นต้น

“เรามีความสุขที่ได้ทำผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพและได้ร่วมกับองค์กรต่างๆ ทำกิจกรรม CSR ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปเมื่อปี 2546 - 2548 ที่ผ่านมา เราได้จัดทำโครงการ “ช้างจุดประกาย” โดยรูปแบบของโครงการนี้เราจะเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนพื้นแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาทำการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากยุง โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการทำประกันภัยเราจะเป็นคนออกให้เองทั้งหมด และหลังจากเด็กนักเรียนได้มาอบรมกับเราแล้ว เขาก็กลับไปบอกให้ผู้ปกครองให้ทราบ นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรารับผิดชอบกับสังคมเช่นเดียวกัน” มร.โคอิชิ กล่าว

then

CSR Video