Wednesday, 19 September 2018

มร.ราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด หรือ SCSC

SCSC ตอกย้ำความปลอดภัยคว้าอุตฯ ดีเด่น ปี 59

SCSC รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทบริหารความปลอดภัย ประจำปี 2559 ด้วยนโยบายมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อระบบการทำงานที่ดี ชู “ลูกค้า” คือ หัวใจสำคัญที่ทำให้บริษัทเติบโต พร้อมมุ่งมั่นผลิตสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีการพัฒนายกระดับคุณภาพอยู่เสมอ

มร.ราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด หรือ SCSC ในกลุ่มบริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) ผู้ผลิตเหล็กเสริมคอนกรีตรายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทบริหารความปลอดภัย ประจำปี 2559 โดยการรับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น รางวัลที่ 3 ในรอบ 4 ปี ที่กลุ่มบริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้รับ

สำหรับการเข้าร่วมประกวดรางวัลดังกล่าว เนื่องด้วยนโยบายของบริษัทในการมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อระบบการทำงานที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งมุ่งเน้นและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้กับพนักงานตามแนวทางของเส้นทางสู่ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย (Safety Excellence Journey) ตามพันธกิจของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

ทั้งนี้ บริษัทมีความเชื่อมั่นในเรื่องของระบบการดำเนินการและความเป็นเลิศทางด้านความปลอดภัยที่บรรลุผลสำเร็จ โดยเล็งเห็นว่าเป็นระบบการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ จึงมีนโยบายในการเผยแพร่สู่สาธารณะและผ่านการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่จะการันตีในเรื่องประสิทธิภาพของระบบการจัดการที่บริษัทดำเนินมาโดยตลอด

โดยรางวัลดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจให้กับทีมงาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท ซึ่งรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นเป็นรางวัลที่ได้รับมอบจากนายกรัฐมนตรี และเมื่อมีการประกาศชื่อบริษัทต่อสาธารณชนจำนวนมาก ตนและพนักงานต่างมีความรู้สึกถึงการเสริมสร้างกำลังใจในการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างยิ่ง

ขณะเดียวกัน ภายในองค์กรยังเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลการันตีคุณภาพจากรัฐบาล รวมทั้ง แสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีม การให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน และมีการบริหารจัดการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าร่วมประกวดรางวัลในปีต่อไป แต่เนื่องด้วยเกณฑ์การประกวดที่จะต้องละเว้นการประกวดในประเภทเดิมที่เคยได้รับรางวัลแล้ว บริษัทจึงคาดว่าจะเข้าร่วมประกวดอุตสาหกรรมดีเด่น ในด้านการบริหารจัดการคุณภาพหรือด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแทน ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาถึงความพร้อมของทีมงาน จึงจะกำหนดได้ชัดเจนว่าจะส่งประกวดในด้านใด

“รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นเป็นรางวัลที่ได้รับจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในระดับประเทศ และทำให้ทีมงานและองค์กรเกิดขวัญและกำลังใจในการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องรักษามาตรฐานและพัฒนาประสิทธิภาพให้เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้ง ตนอยากเชิญชวนสถานประกอบการอื่นๆ เข้าร่วมประกวด เนื่องจากโครงการนี้จะเป็นส่วนช่วยให้เกิดการปรับปรุงงานที่ดียิ่งขึ้น และก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย” มร.ราจีฟ กล่าว

ด้านเป้าผลประกอบการในปีนี้ บริษัทคาดการณ์ว่าเมื่อมีการสรุปผลประกอบการใน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปีนี้ (เมษายน-กันยายน) จะเติบโตเพิ่มขึ้นอีก 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายทางด้านโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคและการคมนาคมเป็นจำนวนมาก ที่เข้ามาพลักดันให้เศรษฐกิจมีการขับเคลื่อนและเติบโต จึงทำให้มีความต้องการใช้เหล็กเส้นเพิ่มสูงตามไปด้วย

ด้านสิ่งที่อยากจะฝากถึงภาครัฐคือ การควบคุมราคาและคุณภาพของเหล็กเส้นจากประเทศจีนที่เข้ามาตีตลาดในประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้ภาครัฐออกมาตรการในการกำหนดภาษีการนำเข้า ราคา และคุณภาพของเหล็กเส้นให้มีความเหมาะสมและเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในประเทศ รวมทั้งลดช่องว่างการเหลื่อมล้ำของเกณฑ์ส่วนผสมคาร์บอนในเหล็กเส้นที่นำเข้าเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอีกด้วย

มร.ราจีฟ กล่าวปิดท้ายถึงการตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่า ด้วยระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัททาทา สตีล มากว่า 110 ปี เพราะ “ลูกค้า” คือ หัวใจสำคัญที่ทำให้บริษัทเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นบริษัทจึงมีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีการพัฒนายกระดับคุณภาพอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดียิ่งขึ้นคุ้มค่าและมีราคาที่ไม่แพง

then

CSR Video