Wednesday, 19 September 2018

ANA (เอน่า) ตอกย้ำความสำเร็จ 5 ทศวรรษ

ไท้เพ้ง วาล์วเติบโตต่อเนื่อง พร้อมประกาศศักยภาพครบรอบ 50 ปีที่ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง ชูจุดเด่นความความชำนาญในด้านการผลิตและพัฒนาสินค้ามีคุณภาพ รวมถึงความจริงใจในการดำเนินธุรกิจครองใจลูกค้า พร้อมตั้งเป้าเติบโตเพิ่มจากปีที่ผ่านมา 30%

คุณพีรพงษ์ อริยะแจ่มเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไท้เพ้ง วาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

คุณพีรพงษ์ อริยะแจ่มเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไท้เพ้ง วาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทองเหลืองที่ใช้ในระบบประปาสำหรับใช้ในครัวเรือน และสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ภายใต้แบรนด์ “ANA (เอน่า)” เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจครบรอบ 50 ปี โดยที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับจุดเด่นที่ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจคือ บริษัทเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ทองเหลืองที่ใช้ในระบบประปา ที่มีความชำนาญในด้านการผลิตและพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพมาอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเครื่องจักรที่มีความทันสมัยและมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอิตาลี มาอบรมและให้ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานให้กับพนักงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

“เราได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตตลอดเวลา โดยที่ผ่านมาเราได้นำเข้าเครื่องจักรที่ทันสมัย และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอิตาลีมาให้ความรู้กับพนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในปัจจุบันกระบวนการทำงานในไลน์การผลิตของเรา ได้ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติทั้งหมดแล้ว

โดยจากเดิมที่พนักงานแต่ละคนจะต้องเป็นคนผลิตชิ้นงานด้วยตัวเอง 1 ชิ้น ก็จะเปลี่ยนมาเป็นการช่วยเราตรวจสอบชิ้นงาน 1 ชิ้น ซึ่งถือเป็นข้อดีที่จะช่วยพัฒนาด้านระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปในตัว แต่ในขณะเดียวกันยังมีผู้ผลิตรายอื่นในต่างประเทศที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเช่นเดียวกัน เราจึงมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล ควบคู่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเราเอง ซึ่งในปัจจุบันเราได้ส่งออกสินค้าภายใต้แบรนด์ “ANA (เอน่า)” ไปยังประเทศต่างๆ กว่า 50 ประเทศทั่วโลก” คุณพีรพงษ์ กล่าว

รวมถึง บริษัทมีความจริงใจต่อลูกค้ามาตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจ สินค้าของทางบริษัทผลิตจากทองเหลืองแท้ 100% ไม่มีการเปลี่ยนวัสดุที่ด้อยคุณภาพ ถึงแม้ว่าราคาวัตถุดิบในบางช่วงจะมีความผันผวนมาก สินค้าทุกชิ้นจะได้รับการตรวจคุณภาพก่อนส่งถึงลูกค้า

“นอกจากนี้ เรายังมีการพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอทำให้สินค้าของเราเป็นสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่น” คุณพีรพงษ์ กล่าว

สำหรับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 นี้ บริษัทเน้นเรื่อง “ฝีมือแรงงาน” ได้จัดการอบรมและเพิ่มทักษะให้แก่พนักงานในโรงงาน เพื่อให้มีศักยภาพและยกระดับเป็นแรงงานฝีมือมากยิ่งขึ้น ส่วนพนักงานในระดับหัวหน้าในแต่ละแผนก บริษัทจะให้เสนอ “แนวทางในการปรับปรุงระบบงาน” และทำข้อตกลงร่วมกันข้ามแผนก ซึ่งจะทำให้การทำงานของทุกแผนกในองค์กรสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดตัวสินค้าใหม่ โดยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มก๊อกน้ำ และอุปกรณ์ประปาที่ใช้ในห้องน้ำภายใต้แบรนด์ “ANA (เอน่า)” ซึ่งนอกจากจะมีความสวยงามและเป็นทองเหลืองไร้สารตะกั่วแล้ว ยังสามารถตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนไทยได้เป็นอย่างดี โดยสินค้าดังกล่าวจะเป็นวาล์ว เครื่องซักผ้าสำหรับกรองน้ำก่อนจะไหลเข้าสู่เครื่องซักผ้า ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่องซักผ้าได้เป็นอย่างดี

ส่วนเป้าผลประกอบการในปี 2559 บริษัทตั้งเป้าเติบเพิ่มขึ้นอีก 30% จากปี 2558 ที่เติบโตเพียง 20% โดยคาดว่าจะได้รับปัจจัยบวกจากการโครงการขยายกำลังการผลิตเป็น 200% ที่จะแล้วเสร็จในปี 2560 รวมถึงการเปิดตัวสินค้าใหม่ที่อยู่ในกลุ่มอุปกรณ์ประปาภายใต้แบรนด์ “ANA (เอน่า)” ของบริษัทอีกด้วย

คุณพีรพงษ์ กล่าวปิดท้ายถึงสิ่งที่อยากจะฝากถึงภาครัฐว่า เนื่องจากที่ผ่านมาภาครัฐมีการสนับสนุนให้มีการนำเข้าวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ประปาจากประเทศจีนเป็นอย่างมาก และสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีคุณภาพต่ำ และด้อยมาตรฐาน ในขณะที่ผู้ประกอบการภายในประเทศยังสามารถผลิตและส่งออกสินค้าได้เอง ตนจึงอยากให้ภาครัฐหันมาให้ความสำคัญกับกลไก และมาตรฐานการจัดซื้ออุปกรณ์การประปามากขึ้น เพราะเป็นกลุ่มสินค้าที่มีความสำคัญและมีผลกระทบกับคุณภาพชีวิตมากที่สุด เพราะประชาชนทุกคนต้องใช้ “น้ำ”

then

CSR Video