Wednesday, 19 September 2018

คุณสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) หรือ GTB

GTB โชว์ Backlog กว่า 700 ลบ.

GTB เผยมี Backlog กว่า 700 ลบ. เริ่มทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ บวกแผนปีหน้าเร่งก่อสร้าง รง. และติดตั้งเครื่องจักรใหม่ คาดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงกลางถึงปลายปี 60 ชูหลักการบริหารตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

คุณสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) หรือ GTB ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Steam Boiler) ระบบเผาไหม้ (Combustion Engineering) งานวิศวกรรมพลังงานความร้อน (Thermal Energy Engineering) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และงานบริการเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไอน้ำ เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) กว่า 700 ล้านบาท โดยจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ส่วนใหญ่ภายในปีนี้ หากการดำเนินการต่างๆ แล้วเสร็จตามกำหนด

“ด้วยการส่งเสริมการลงทุนและการเข้าสนับสนุนหรือช่วยเหลือ ของทางภาครัฐที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมมีการพัฒนาสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามไปด้วย รวมทั้ง มีการขยายโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม จึงทำให้เราได้รับอานิสงส์ และส่งผลให้มีออเดอร์เติบโตตามไปด้วย

อีกทั้งยังทำให้หลายกลุ่มอุตสาหกรรมมีการเติบโตเพิ่มขึ้น ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าและปิโตรเคมี ซึ่ง Backlog ของเราส่วนใหญ่จะมีรายได้มาจากการผลิตและติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำและรายได้จากการให้บริการ โดยเรามี Backlog แล้วกว่า 700 ล้านบาท จะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ภายในปีนี้” คุณสุชาติ กล่าว

สำหรับการดำเนินธุรกิจในปี 2560 บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีราคาย่อมเยา เพื่อให้สามารถตอบโจทย์และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังมีช่องทางในการดำเนินธุรกิจที่จะสามารถเติบโตได้ จากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ที่จะนำมาใช้ในการผลิตเพิ่มเติม ซึ่งโรงงานดังกล่าวจะตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับโรงงานเดิม โดยคาดว่าการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรจะแล้วเสร็จ และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงกลางถึงปลายปี 2560

“ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างโรงงานใหม่อยู่ระหว่างการเตรียมในส่วนของงานโครงสร้าง และการพิจารณาสั่งซื้อเครื่องจักรที่จะเอามาใช้ในกระบวนการผลิต โดยการสร้างโรงงานดังกล่าวเป็นการขยายเต็มพื้นที่แล้ว แต่เรายังมีที่ดินแปลงที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงที่พร้อมรองรับการขยายโรงงานเพิ่มอีกในอนาคต  และเราจะดำเนินการในส่วนของโรงงานใหม่นี้ ให้แล้วเสร็จจึงจะมีการวางแผนในการขยายโรงงานเพิ่มต่อไป” คุณสุชาติ กล่าว

ด้านแนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2560 ตนคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกยังคงผันผวน แต่จะไม่รุนแรงและเศรษฐกิจภายในประเทศที่คาดการณ์ได้ยาก โดยมีปัจจัยสภาวะการเมืองและสถานการณ์ต่างๆ ภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ด้วยการดำเนินธุรกิจของทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ที่ต้องมีการลงทุนและพัฒนากระบวนการการผลิตสินค้า หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเสมอ

คุณสุชาติ กล่าวต่อถึงหลักการบริหารองค์กรและบุคลากรว่า ตนใช้หลักการบริหารงานด้วยความยุติธรรมให้กับบุคลากรทุกฝ่าย อีกทั้ง สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการทำงานที่หลากหลายมีการพัฒนาศักยภาพเพิ่มมากขึ้น และด้วยลูกค้าที่เป็นผู้อุปการะคุณที่สำคัญ ดังนั้นพนักงานและองค์กรจะต้องดำเนินธุรกิจภายใต้ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และการส่งมอบงานหรือการบริการที่ตรงต่อเวลา

ส่วนจุดเด่นและจุดแข็งของบุคลากรภายในองค์กรที่ทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนาน จึงทำให้มีประสบการณ์และความชำนาญการสูง รวมทั้ง ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ไปยังพนักงานรุ่นใหม่ เพื่อให้สามารถรับช่วงงานต่อได้อย่างมีคุณภาพในการใช้งานเครื่องมือวัดต่างๆ และการทดสอบการใช้งานเครื่องกำเนิดไอน้ำหรือเครื่องจักรอื่นๆ

ขณะเดียว เพื่อให้เกิดการพัฒนาขององค์กรควบคู่กันไปด้วย บริษัทได้มีการจัดซื้อเครื่องมือใหม่ๆ ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้งานอยู่เสมอ โดยจะเน้นและให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพเครื่องมือที่นำมาใช้งานเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความแม่นยำและลดปัญหาความคลาดเคลื่อนในการวัดหรือตรวจสอบ รวมทั้งการให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว

“เราดำเนินธุรกิจคุณภาพทั้งทางด้านบุคลากร เครื่องมือที่ทันสมัย ความซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจ และมีประสบการณ์ความชำนาญมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้ามีความประทับใจและไว้วางใจให้เราเข้าไปบริการอยู่เสมอมา โดยลูกค้ามีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่า เราทำตามหลักวิชาการอย่างถูกต้อง ถึงแม้ว่าบางงานอาจจะใช้เวลาในการตรวจสอบเป็นเวลานาน เพราะจะต้องมีการตรวจสอบถึงปัญหาและดำเนินการแก้ไขได้ตรงจุด” คุณสุชาติ กล่าว

สำหรับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR บริษัทให้ความสำคัญและมีการเตรียมดำเนินการต่างๆ ในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการทำกิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชนและโรงเรียนที่ตั้งอยู่รอบโรงงานอย่างสม่ำเสมอ โดยจะเข้าไปช่วยเหลือหรือสนับสนุนในด้านต่างๆ ตามที่ชุมชนและโรงเรียนร้องขอความช่วยเหลือเข้ามา

คุณสุชาติ กล่าวต่อถึงสิ่งที่อยากจะฝากถึงลูกค้าว่า บริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทภาพเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการให้บริการที่มีความรวดเร็วและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีราคาย่อมเยา เพื่อให้ลูกค้าทั้งลูกค้ารายเดิมและลูกค้ารายใหม่ในอนาคตได้รับประโยชน์สูงสุด

อนึ่ง บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) หรือ GTB จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2526 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยเริ่มต้นธุรกิจเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ และเครื่องพ่นไฟจากประเทศเยอรมนี ต่อมาในปี 2533 จัดตั้งบริษัท เจตาแบค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GTI) ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท

โดย คุณสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อรับงานผลิตและติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำและระบบไอน้ำสำหรับงานโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงออกแบบวิศวกรรมพลังงานความร้อน ในปี 2533 บริษัทเพิ่มกลุ่มสินค้าเพื่อขยายธุรกิจโดยการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำยี่ห้อ "Schneider Kessel Berlin" และ "GEKA Thermomat"

ปี 2537 ลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งแรกที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อผลิต ประกอบ และซ่อมสร้างเครื่องกำเนิดไอน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทสามารถผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำแบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler) ซึ่งได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลภายใต้ยี่ห้อ "GETABEC Kessel" ในปี 2544 บริษัทเริ่มผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Boiler) และถ่านหิน

โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก Vyncke ประเทศเบลเยี่ยม อีกทั้ง โรงงานบางพลีได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย AD-Merkblatt HP0 จาก TÜV NORD ประเทศเยอรมนี ต่อมาในปี 2546 โรงงานบางพลีได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 RWTUV

คุณสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) หรือ GTB

ในปี 2547 จัดตั้งบริษัท เจตาแบค เอ็นเนอยี่ จำกัด (GE) ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่อง กำเนิดไอน้ำ โดยคุณสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90 และผู้ร่วมลงทุนรายหนึ่งในสัดส่วนร้อยละ 10 และลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งที่สอง จังหวัดระยอง เพื่อผลิตถังรับความดัน และเครื่องกำเนิดไอน้ำแบบท่อน้ำ (Water Tube Boiler) ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยซื้อลิขสิทธิ์เครื่องกำเนิดไอน้ำจาก EckrohrKessel Berlin ประเทศเยอรมนี

ขณะเดียวกัน ในปี 2547 โรงงานบางพลียังได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย PED97/23/CE/AD-Merkblatt HP0/ DIN EN ISO 3834-2 จาก TÜV NORD ประเทศเยอรมนี แสดงถึงมาตรฐานด้านการออกแบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ และการผลิตภาชนะรับแรงดันเป็นไปตามมาตรฐานเยอรมนีและยุโรป

สำหรับปี 2552 โรงงานบางพลีได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดย TÜV NORD ในปี 2553 บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำ อุปกรณ์ และชิ้นส่วน โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 25 เมษายน 2557 และบัตรส่งเสริมมีอายุ 8 ปี

ต่อมาในปี 2554 บริษัทขยายโรงงานที่จังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีกหนึ่งเท่าตัว ในปี 2557ขยายธุรกิจไปต่างประเทศโดยจัดตั้งบริษัท เจตาแบค เวียดนาม จำกัด (GTV) ในประเทศเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และในปี 2558 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) ส่วนบริษัท เจตาแบค เอ็นเนอยี่ จำกัด (GE) เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เยอรมัน-ไทย บอยเลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง โคออฟเปอร์เรชั่น จำกัด

then

CSR Video