Wednesday, 19 September 2018

คุณเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

“ซีลิค คอร์พ” คว้ารางวัลอุตฯ ดีเด่น

ซีลิค คอร์พ รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2559 (Prime Minister’s Industry Award 2016) ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ชูนโยบายมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความเป็นทีมเวิร์ค

คุณเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการผลิตเคมีภัณฑ์ประเภท กาว, เคมีอาหาร, เคมีสิ่งทอ, เคมีฟอกหนัง, เคมีก่อสร้าง และเคมีเกษตร เป็นรายแรกๆ ของไทย เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2559 (Prime Minister’s Industry Award 2016) ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

สำหรับนโยบายในการเข้าร่วมการรับรางวัลดังกล่าว บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความเป็นทีมเวิร์ค เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนในการปรับปรุงงานที่ตัวเองรับผิดชอบ ให้ดีและมีมาตรฐานที่สูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการปรับปรุงระบบโครงสร้างการทำงานภายในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นในทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง

“รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลของพนักงานทุกคน โดยที่ผ่านมาเราได้มีการพัฒนาการตัวเองมาโดยตลอด ซึ่งจากการพัฒนาการทำงานนั้นทำให้เรามีการทำงานแบบทีมเวิร์คมากขึ้น รวมทั้งพนักงานทุกคนได้ช่วยกันปรับปรุงการทำงานของตัวเองให้ดีและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เรายังมีการปรุงปรับโครงสร้างและระบบการทำงานมาตลอดทุกปี จากสมัยก่อนที่เรายังไม่ได้มีระบบมาตรฐานสากลเข้ามาควบคุมในการทำงานมากนัก แต่ปัจจุบันเราได้มีระบบมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 และ ISO 22000 เข้ามาควบคุมระบบการทำงานให้ดีขึ้น” คุณเอก กล่าว

ด้านประโยชน์ที่จะได้รับจากรางวัลดังกล่าว จะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร รวมทั้งจะช่วยการันตีผลงานคุณภาพให้กับบริษัทเมื่อนำสินค้าออกสู่ท้องตลาด  อีกทั้ง ยังเป็นสิ่งที่จะช่วยยืนยันถึงการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น ระบบการผลิต, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น

คุณเอก กล่าวต่อถึงนโยบายในการเข้าร่วมในโครงการนี้ในปีถัดไปว่า หากบริษัทมีการพัฒนาที่เติบโตมากยิ่งขึ้นและการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ บริษัทก็พร้อมที่จะเข้าร่วมประกวดในสาขาอื่นๆ โดยบริษัทมีแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้ได้รับรางวัลในปีถัดไป ด้วยการมุ่งเน้นในการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนการทำวิจัยและพัฒนาให้มีสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ

“เราได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นในการวิจัยและพัฒนาสินค้าเป็นอย่างมาก โดยเรามีห้องแล็บที่ทันสมัยและมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีศักยภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมและทำสินค้าใหม่ๆ ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เป็นคู่ค้ากับเราได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน เรายังได้ให้ความสำคัญในเรื่องผลผลิต โดยที่ผ่านมาได้ปรับปรุงผลผลิตให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบโดยทั่วไปให้ทันสมัย เพื่อรองรับนโยบาย Industry 4.0 และพร้อมก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับอาเซียนและระดับโลกต่อไป” คุณเอก กล่าว

คุณเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

สำหรับจุดเด่นของบริษัทที่ทำให้ลูกค้ามอบความไว้วางใจ ได้แก่ 1. บริษัทมีทีม Technician ที่สามารถเข้าไปให้บริการลูกค้าเมื่อหน้างานมีปัญหา เช่น การปรับเครื่องและแก้ไขเครื่องให้ใช้กาวได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามความต้องการของลูกค้า 2. บริษัทมีทีมนักวิจัยและพัฒนา ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำวิจัยกาวอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ 3. บริษัทสามารถพัฒนาและผลิตกาวตามที่ลูกค้าร้องขอ เพื่อให้เหมาะสมกับหน้างานและวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลง และ 4. บริษัทมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่มุ่งมั่นในการค้นคว้าและวิจัยและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

then

CSR Video