Wednesday, 19 September 2018

ดร.ธีรพงษ์ สุขเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด

“บิ๊กสตาร์” เดินหน้าเสริมแกร่งองค์กรเต็มสูบ

บิ๊กสตาร์ เร่งพัฒนาองค์กรต่อเนื่อง ลุยติดตั้งเครื่องจักร ก่อสร้างสนง. และคลังสินค้าใหม่ บวกพัฒนาทักษะบุคลากร รองรับการเติบโตในอนาคต พร้อมตั้งเป้าภายใน 20 ปี มุ่งพัฒนาให้เป็นแบรนด์ระดับโลก

ดร.ธีรพงษ์ สุขเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าแบรนด์ “แกมโบล (GAMBOL)” ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำของประเทศไทยและส่งออกไปหลายประเทศทั่วโลก เปิดเผยถึงการลงทุนในปีนี้ว่า บริษัทได้มีการลงทุนดำเนินการต่างๆ ทั้งในส่วนของการติดตั้งเครื่องจักรใหม่เพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิม การก่อสร้างสำนักงานฝ่ายขายและคลังสินค้าใหม่  การพัฒนาในส่วนของมาตรฐานอุตสาหกรรม และการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรภายในองค์กร

สำหรับการลงทุนในด้านการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ จะลงทุนในส่วนของการติดตั้งเครื่องจักรต่างๆ อาทิ เครื่อง CNC, เครื่อง Water Jet, เครื่องอัดขึ้นรูป (Foot Base) และเครื่องต่อแผ่น เป็นต้น เพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิมที่มีการใช้งานมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี และเสริมความแข็งแกร่งในกระบวนการผลิตรองเท้า อีกทั้งเพื่อรองรับการผลิตแผ่น EVA สำเร็จรูปที่จะมีการจำหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้าที่นำไปใช้เป็นแผ่นกันความเย็นในเรืออีกด้วย

ด้านการลงทุนในการก่อสร้างสำนักงานฝ่ายขายและคลังสินค้าบนพื้นที่ 7 ไร่ติดถนนพระราม 2 โดยใช้งบลงทุนกว่า 200 ล้านบาท บริษัทเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา และปัจจุบันอยู่ระหว่างการย้ายไปยังสำนักงานใหม่และคลังสินค้า โดยการก่อสร้างในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการเก็บรักษาสินค้าจากเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากวัสดุส่วนใหญ่จะติดไฟง่ายและเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี

ส่วนการลงทุนในการพัฒนาระบบการทำงานและบุคลากร บริษัทยังมุ่งเน้นในการพัฒนาระบบมาตรฐานสากลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จาก URS (United Registrar of System) ซึ่งส่งผลให้ระบบการทำงานมีมาตรฐาน ส่งผลดีต่อคุณภาพสินค้าที่ผลิตทุกชิ้น และการได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าในเรื่องของคุณภาพได้เป็นอย่างดี

สำหรับการพัฒนาด้านบุคลากร บริษัทได้มีการดำเนินการประสานงานกับทางวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ในการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาในการจัดมาอบรมภาษาเมียนมาร์ให้กับหัวหน้างานในฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การประสานงานไปยังทีมได้อย่างอย่างชัดเจนและมีความเข้าใจที่ตรงกันมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารงานและการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย

“ในช่วงสิ้นปี เรามีการกำหนดนโยบายในการดำเนินการต่างๆ ร่วมกัน และเมื่อได้นโยบายแล้ว เราจะร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และตั้งเป้าหมายในการทำงาน อีกทั้งมีการควบคุมงานเป็นระยะๆ ด้วยการประชุมอยู่เสมอ ซึ่งจะทำให้การทำงานในขั้นตอนต่างๆ มีความรวดเร็วฉับไว

ขณะเดียวกัน เรายังมีการศึกษาเกณฑ์การพิจารณาของระบบมาตรฐานสากลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และมีการนำมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามระบบมาตรฐานนั้นๆ และมีการจัดตั้งทีมงานเพื่อดำเนินการควบคุมและตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลอีกด้วย” ดร.ธีรพงศ์ กล่าว

ดร.ธีรพงศ์ กล่าวต่อถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจว่า บริษัทมีจุดมุ่งหมายโดยรวมในการจำหน่ายรองเท้าไว้ประมาณ 15 ล้านคู่ต่อปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสามารถทำยอดการจำหน่ายได้สูงสุด 13 ล้านคู่ ส่วนในปี 2559 บริษัทตั้งเป้าการจำหน่ายประมาณ 12 ล้านคู่ โดยมีกลุ่มตลาดในประเทศเป็นหลักและรองลงมาคือการจำหน่ายในต่างประเทศ

“ปัจจุบัน เราเป็น 1 ใน 3 ของผู้นำตลาดรองเท้าในประเทศ ซึ่งมี Market Share กว่า 20% และตนมีความเชื่อมั่นว่าแบรนด์ “แกมโบล” เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มของตลาดวัยรุ่น นอกจากนี้ เรายังมีการตั้งเป้าหมายในระยะเวลา 10 ปีจะพัฒนาให้เป็นแบรนด์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย และภายใน 20 ปีจะมีการพัฒนาให้เป็นแบรนด์ระดับโลก (Global Brand) ต่อไป” ดร.ธีรพงศ์ กล่าว

ดร.ธีรพงษ์ สุขเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลเกียรติยศ ซึ่งเป็นสิ่งที่การันตีความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจคุณภาพได้เป็นอย่างดี  โดยในปีนี้บริษัทได้รับตราสัญลักษณ์การันตีคุณภาพ Thailand Trust Mark (TTM) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และได้รับรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) จากการเข้าร่วมการประกวดรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2559 (Prime Minister’s Export Award 2016) อีกด้วย

then

CSR Video