Wednesday, 19 September 2018

คุณเชาวชาติ เจียมเจริญวุฒิ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จำกัด

“ซี.บี.แทค” คว้า CSR-DIW ปี 59

ซี.บี.แทครับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ชูนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน พร้อมตั้งเป้าผลประกอบการเติบโตเพิ่มจากปีที่ผ่านมา 15%

คุณเชาวชาติ เจียมเจริญวุฒิ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วน ฉนวน และแผ่นกรองอากาศ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ชิ้นส่วนงานเย็บสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ยางและซิลิโคนจากกระบวนการอัดขึ้นรูป ชิ้นงานสกรีน และผลิตภัณฑ์งานเย็บทั่วไป เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2559 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

สำหรับจุดเริ่มต้นในการเข้าร่วมการประกวดรางวัล CSR-DIW เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากล (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 และ ISO/TS16949) ซึ่งในขณะเดียวกันบริษัทได้รับคำแนะนำจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมให้เข้าร่วมในการประกวดรางวัล CSR-DIW Award โดยบริษัทเล็งเห็นว่าข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมประกวดรางวัลดังกล่าว มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและแนวทางการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี จึงได้เข้าร่วมในการประกวดรางวัลดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

“เราได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวตามคำแนะนำของหน่วยงานภาครัฐเมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งเราได้รับรางวัล CSR-DIW for Beginner ต่อมาในปี 2556 ได้รับรางวัล CSR-DIW Award ในปี 2557 ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award เป็นแรก และตามติดด้วยปี 2558 สำหรับปี 2559 เราได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยรางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กร ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้การสร้างประโยชน์ตอบแทนให้กับสังคมไทย” คุณเชาวชาติ กล่าว

ส่วนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR บริษัทมีการกำหนดนโยบายต่างๆ ไปยังพนักงานทุกฝ่ายในองค์กร เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งโครงการสวัสดิการของพนักงานและโครงการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนโดยรอบ ซึ่งได้มีการจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนเป็นอย่างดี

“เราได้ส่งต่อนโยบายให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ด้วยการจัดระบบหมุนเวียนให้แต่ละแผนกเป็นเจ้าภาพและรับผิดชอบในโครงการต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นตามความเหมาะสม รวมทั้ง จัดทำระบบตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น ส่งตัวแทนจากแต่ละส่วนงาน เข้าไปร่วมกิจกรรมปลูกป่า , กิจกรรมวันเด็ก หรือดำเนินโครงการต่างๆร่วมกับคนในชุมชน เป็นต้น” คุณเชาวชาติ กล่าว

สำหรับในปีถัดไปบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมประกวด CSR-DIW Continuous Award อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีแผนที่จะกระตุ้นและผลักดันให้พนักงานภายในองค์กรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีความมั่นใจว่าจะได้รับรางวัลต่อเนื่องปีที่ 4 อย่างแน่นอน เนื่องจากบริษัทมีแนวทางในดำเนินการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของคณะกรรมการมาอย่างสม่ำเสมอ

ด้านเป้าผลประกอบการในปีนี้ บริษัทตั้งเป้าการเติบโตอีกประมาณ 15% จากปี 2558 ที่มีการเติบโตเพียง 10% โดยคาดว่าจะได้รับปัจจัยบวกจากการวางแผนการดำเนินงานไว้ โดยบริษัทได้รับออเดอร์การผลิตสินค้าจากลูกค้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง บริษัทมีกลยุทธ์ในการบริหารงานด้วยการสร้างความหลากหลายของสินค้าให้มากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งเพื่อให้สอดรับต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีความผันผวน เช่น จากเดิมที่บริษัทมีเพียงการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศ ปัจจุบันได้เพิ่มสายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เพิ่มสายการผลิตกรอบรูป และสแลนบังแสงแดดสำหรับใช้ในงานเกษตรกรรมเพื่อป้องกันแมลงและลดแรงปะทะจากลมส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ขณะเดียวกันบริษัทยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนดำเนินการเพิ่มสายการผลิตชิ้นส่วนฉนวนภายในโทรศัพท์มือถือ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถืออีกด้วย

then

CSR Video