Wednesday, 19 September 2018

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ม.หอการค้าไทยจับมือ Alibaba.com จัดตั้งศูนย์การอบรมด้านอี-คอมเมิร์ซ

“ม.หอการค้าไทย” ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์การอบรมด้านอี-คอมเมิร์ซ Alibaba.com เพื่อผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถแข่งขันด้านธุรกิจในตลาดระดับโลก พร้อมตั้งเป้าให้นักศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจอี-คอมเมิร์ซอย่างใกล้ชิด

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์การอบรมด้านอี-คอมเมิร์ซ Alibaba.com ในประเทศไทย เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Alibaba.com เพื่อสนับสนุนพันธกิจในการกระตุ้นการเติบโตธุรกิจอี-คอมเมิร์ซในประเทศไทย และช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถแข่งขันด้านธุรกิจกับผู้ประกอบการรายอื่นในตลาดระดับโลกได้

สำหรับการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์การอบรมด้านอี-คอมเมิร์ซ Alibaba.com ในครั้งนี้ ทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจาก Alibaba.com ได้มีการจัดอบรมให้แก่คณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำให้อาจารย์ที่ได้รับการอบรมมีศักยภาพที่จะเป็นเทรนเนอร์ หรือวิทยากรในการอบรมการทำธุรกิจผ่านทาง Alibaba.com ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ภายในประเทศ และนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อก้าวสู่การค้าระบบอี-คอมเมิร์ซ ด้วย Alibaba.com ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ คณะอาจารย์กลุ่มดังกล่าวยังได้รับการรับรองและประกาศนียบัตรจาก Alibaba.com ซึ่งจะสามารถอบรมและถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการกว่า 5,000 คนต่อปี เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการทำธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ตลอดจนสามารถขยายธุรกิจไประดับนานาชาติได้ ภายใต้หลักสูตรการอบรมในหลายระดับที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีความเหมาะสมของผู้เรียนในแต่ละระดับ

"นอกเหนือจาการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความพร้อมในการทำธุรกิจอี-คอมเมิร์ซแล้ว เรายังตั้งเป้าให้นักศึกษาทุกระดับได้มีโอกาสเรียนรู้และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับธุรกิจอี-คอมเมิร์ซอย่างใกล้ชิด ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้การเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 ที่สนใจ ได้เข้าร่วมเรียนรู้หลักสูตรดังกล่าวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญของเว็บไซต์ Alibaba.com

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเน้นให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคนที่จะกำลังจะจบการศึกษาแล้วออกไปประกอบธุรกิจหรือดูแลกิจการของครอบครัว จะต้องได้รับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการประกอบธุรกิจออนไลน์ภายใต้ยุคดิจิตอล และยังถือเป็นการสร้างเด็กหัวการค้า ยุคไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย" รศ.ดร.เสาวณีย์ กล่าว

รศ.ดร.เสาวณีย์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยหอการไทยได้จัดอบรมหลักสูตรธุรกิจ E-Commerce ให้กับผู้ประกอบการ SMEs แล้วจำนวน 2 ครั้ง และจัดอบรมให้กับนักศึกษาจำนวน 1 ครั้ง โดยทุกครั้งที่มีการอบรมผู้เข้าอบรมต่างก็มีความตื่นตัวและพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพ ด้านการเรียนรู้เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับตนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีแผนที่จะจัดให้มีการอบรมหลักสูตร E-Commerce ให้กับผู้ประกอบการ SMEs และนักศึกษาตลอดจนบุคลทั่วไปที่มีความสนใจในทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ Alibaba.com ยังได้ร่วมกันจัดงาน “Alibaba Dream Trips” ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของ Alibaba.com ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ใช้เวลา 4 วัน ที่ Alibaba.com เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมขององค์กร การทำการค้าออนไลน์ การนำเข้าและส่งออกสินค้า ตลอดจนการบริการต่างๆ ของ Alibaba.com อีกด้วย

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมที่ศูนย์อบรมด้าน E-Commerce Alibaba.com ในส่วนของผู้ประกอบการ SMEs จะมีใช้จ่ายครั้งละ 5,000 บาทต่อคน ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและสามารถเข้าไปขายสินค้าที่ www.alibaba.com ได้ โดย Alibaba.com จะมีการเรียกเก็บค่าขายสินค้าเพียงแค่  56,000 บาทต่อปี ส่วนนักศึกษาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสามารถเข้าอบรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รศ.ดร.เสาวณีย์ กล่าวเสริมในตอนท้ายว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้ร่วมมือกับ Alibaba.com จัดหลักสูตรการอบรมก้าวสู่การค้า Alibaba.com E-commerce ด้วย Alibaba.com อีกทั้ง มหาวิทยาลัยยังมีบุคลากรกว่า 30 ท่านที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดทักษะและวิชาความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดสากลด้วยรูปแบบการทำธุรกิจ B2B (Business to Business) ได้เป็นอย่างดี

then

CSR Video