Monday, 18 June 2018

คุณติรวัฒน์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ และ คุณอุปกิต ปาจรียางกูร กรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ร่วมถ่ายภาพในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พร้อมอัพเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติ Cogeneration ขนาดกำลังการผลิต 200 เมกะวัตต์  ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองกันบก จังหวัดทวาย รัฐทะนินทายี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ โรงแรม เอทัส ลุมพินี

then

CSR Video

X

Right Click

No right click