Saturday, 21 July 2018

คุณราฟฟี่ ฟาร์ฮาโด กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด แถลงข่าวครบรอบการดำเนิน 30 ปี พีแอนด์จี ประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “We Grow Together” มุ่งมั่นพัฒนาสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชนไทย พร้อมด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ณ สำนักงานใหญ่ พีแอนด์จีประเทศไทย อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์

then

CSR Video

X

Right Click

No right click