Wednesday, 19 September 2018

รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณบดีและคณะผู้บริหารจากคณะและสถาบันต่าง ๆ ที่ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ครบรอบ 32 ปี ณ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

then

CSR Video