Sunday, 19 August 2018

“อนาคตที่ดี ต้องเริ่มที่วันนี้หรือ Future is Now”

“Future is Now” แนวความคิดที่กรุงเทพประกันชีวิตใช้ในการสร้างสรรค์แคมเปญการสื่อสารกับผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นการวางแผนชีวิตให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยการวางแผนเพื่อชีวิตหลังเกษียณหรือต้องการเกษียณก่อนวัย ในปีนี้ นับว่าเป็นการฉีกรูปแบบเดิมๆในการนำเสนอประกันชีวิตแบบบำนาญของแบรนด์กรุงเทพประกันชีวิต ในตลาดที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวและเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัยอยู่

กรุงเทพประกันชีวิตเลือกที่จะสื่อสารแคมเปญนี้โดยใช้ข้อความง่ายๆ อนาคตที่ดี ต้องเริ่มที่วันนี้หรือ Future is Now” เป็นสมการง่ายๆ อนาคต = วันนี้ ด้วยแนวคิดในการทำหนังสั้นบอกเล่าเรื่องราวความรักของชายหนุ่มวัย30กว่า ที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ความรัก และคุณลุงที่คอยช่วยเหลือชายหนุ่มในการเริ่มต้นจีบผู้หญิงที่เขาแอบชอบ โดยในหนังสั้นนอกจากจะชวนให้เอาใจช่วยตัวเอกของเรื่องแล้ว ยังแฝงด้วยคำพูดที่โดนใจ สร้างแรงบันดาลใจให้ลุกขึ้นมาเริ่มต้นลงมือทำ เพราะ “บางอย่างพลาดไปแล้วพลาดไปเลย” หากไม่เริ่มต้นที่วันนี้

เป้าหมายหนึ่งที่สำคัญของแคมเปญนี้ คือเน้นสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริโภคโดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงาน ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการใช้ชีวิตตรงหน้าจนลืมนึกถึงการวางแผนอนาคตของตัวเอง และกระตุ้นให้เห็นถึงประโยชน์ของการวางแผนการเงิน เพราะการเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตในช่วงวัยเกษียณนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเริ่มต้นลงมือทำตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตที่ดี

โดยสามารถชมภาพยนตร์สั้นชุด “อนาคตที่ดี ต้องเริ่มที่วันนี้ หรือ Future is Now” ได้ที่ https://youtu.be/udklv1P04hI หรือ Facebook : Bangkoklife

สร้างสรรค์โดย

ARCWorldwide:

ณธีพัฒน์ จาตุรน์รัศมี Deputy Executive Creative Director

เติมสิริ พรศรีเจริญกุล Art Director

อนิน ศรีอุไรรัตนา Copy Writer

กนกพร ศิริเสรี Head of Producer

ศิริมนัส รุ่งหิรัญสกุล Account Management Director

ธีรินทร์ พงษ์เสฐียร Senior Account Manager

ธนวรรณ พลเยี่ยม Account Executive

 

Jump Film:

มอร์ วสุพล เกรียงประภากิจ Director

then

CSR Video

X

Right Click

No right click