Sunday, 19 August 2018

WICE รับมอบใบประกาศรับรองด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น

WICE รับมอบใบประกาศรับรองด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน)(WICE) รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ( Collective Action Against Corruption หรือ CAC ) จาก ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการและเลขานุการโครงการ CAC เพื่อยกย่องในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญในด้านการบริหารงาน ด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ณ โรงแรมดุสิตธานี สีลม เมื่อเร็วๆนี้

then

CSR Video

X

Right Click

No right click