Sunday, 19 August 2018

บลจ.กรุงไทย รับใบรับรองแนวร่วมต่อต้านทุจริต

บลจ.กรุงไทย รับใบรับรองแนวร่วมต่อต้านทุจริต

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เข้ารับมอบใบรับรองจาก ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการและเลขาธิการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อรับรองว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านเมื่อเร็วๆ นี้

then

CSR Video

X

Right Click

No right click