Sunday, 19 August 2018

ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ขยายเส้นทางรถตู้รับ-ส่งผู้โดยสารบนเกาะพะงัน
เสริมบริการครบวงจร รองรับลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP ประกาศขยายเส้นทางรถตู้รับ-ส่งผู้โดยสารขาออกจากเกาะพะงัน โดยรับจากโรงแรมภายในเกาะพะงัน ไปยังท่าเรือท้องศาลา จากเดิมรับเฉพาะการเดินทางเข้าสู่เกาะเท่านั้น เพื่อเพิ่มบริการอย่างครบวงจรทั้งขาเข้าและออกเกาะ รองรับลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ

นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP เปิดเผยว่า จากการที่บริษัทเปิดให้บริการรถขนส่งโดยสารไม่ประจำทาง “อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั่น” (RP Transportation) รับ–ส่ง ลูกค้าจากท่าเรือดอนสักและท่าเรือเกาะสมุย ไปยังสถานที่ต่างๆ แต่ที่เกาะพะงันมีเฉพาะเส้นทางขาเข้า โดยรับผู้โดยสารจากท่าเรือท้องศาลาไปส่งยังโรงแรมบนเกาะเท่านั้น ปรากฏว่าในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าลูกค้ามีความต้องการใช้บริการรถขนส่งโดยสารภายในเกาะพะงันและการเดินทางขาออกเพิ่มขึ้น

ดังนั้น RP จึงได้เสริมบริการรถตู้โดยสารให้ครบวงจร ด้วยการขยายเส้นทางรถตู้ขาออกเกาะพะงัน โดยรับผู้โดยสารจากโรงแรมต่างๆ บนเกาะพะงัน ไปยังท่าเรือท้องศาลา เพื่อรองรับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยในระยะแรกจะเปิดให้บริการ 3 โซน ได้แก่ โซนหาดริ้น–บ้านใต้, โซนแม่หาด–หาดยาว– โฉลกหลำ–ศรีธนู คิดอัตราค่าโดยสารคนละ 170 บาท ส่วนโซนท้องนายปาน ราคาคนละ 270 บาท เปิดรับลูกค้าจากโรงแรม 5 รอบ ได้แก่ 05.30 น./07.30 น./09.30 น./10.30 น. และ 11.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาด 062-017-0953 หรือ Call Center 02–276–8211–2, 092-247-3423-5

then

CSR Video

X

Right Click

No right click