Sunday, 19 August 2018

ผลการศึกษายูเอ็น เปิดมุมมองใหม่การเลือกปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีข่มขืน

เอกอัครราชทูต อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยให้เกียรติเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษในงานแถลงข่าวผลการศึกษา “การพิจารณาคดีข่มขืน : ความเข้าใจเรื่องการตอบสนองของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อความรุนแรงทางเพศในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม” โดยมี นางสาวแอนนา - คาริน จัตฟอร์ส รองผู้อำนวยการยูเอ็น วีเมน สำนักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ในนามของ UN WOMEN, UNDP และ UNODC  นำเสนอประเด็นสำคัญจากรายงานพบว่าผู้เสียหายจากการถูกข่มขืนในไทย และเวียดนามต้องเผชิญกับทัศนคติที่เลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการ ณ โรงแรมดุสิตธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

ผลการศึกษายูเอ็น เปิดมุมมองใหม่การเลือกปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีข่มขืน

รายนามบุคคลในภาพ จากซ้ายไปขวา :

  1. นางสาวเหวียนถิกิม ถ่าว  ผู้อำนวยการทั่วไป กรมกฎหมายอาญาและกฎหมายลักษณะปกครอง, กระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  2. นางสาวเล ถิ วัน แอง  หัวหน้าแผนกอาชญากรรม, กรมกฎหมายอาญาและกฎหมายลักษณะปกครอง, กระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  3. ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลฎีกา
  4. เอกอัครราชทูตอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์  ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
  5. นางสาวแอนนา-คาริน จัตฟอร์ส  รองผู้อำนวยการยูเอ็นวีเมน สำนักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก
  6. นายนิคโคลัส บูธ  ที่ปรึกษาโครงการยูเอ็นดีพี ส่วนภูมิภาคกรุงเทพ ฯ
  7. นางสาว ไอรีน  สคินไนเดอร์  หัวหน้าผู้วิจัย
then

CSR Video

X

Right Click

No right click