Friday, 22 June 2018

เคทีซี – มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
เพื่อผลิตบุคลากรรองรับงานคอนแท็คท์ เซ็นเตอร์

เคทีซี – มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

นายวิรัช ไพสิฐเศวต รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส – ฝ่ายปฏิบัติการ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกันลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ในการเปิดรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าโครงการ KTC LEARN & EARN เพื่อเรียนรู้และปฎิบัติงานจริงในหน่วยงานคอนแท็คท์ เซ็นเตอร์ โดยมีคณะอาจารย์และนักศึกษาร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมเคทีซีสมาร์ทออฟฟิศและหน่วยงานคอนแท็คท์ เซ็นเตอร์ ณ อาคารสมัชชาวาณิช 2 สุขุมวิท 33 เมื่อเร็ว ๆนี้

then

CSR Video

X

Right Click

No right click