Monday, 20 August 2018

เคทีซีจัดกิจกรรมปันความรู้ “CPR พลิกวิกฤตเสี้ยวนาทีชีวิต”
ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยวิทยากรมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

เคทีซีจัดกิจกรรมปันความรู้ “CPR พลิกวิกฤตเสี้ยวนาทีชีวิต”

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยนางพจนีย์พร ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการ – ทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมปันความรู้ CPR พลิกวิกฤตเสี้ยวนาทีชีวิต” ให้กับพนักงาน นิสิตนักศึกษาในโครงการ Learn and Earn และสื่อมวลชน รวมกว่า 80 คน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วน เรียนรู้และปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต การช่วยเหลือในภาวะสำลักและทางเดินลมหายใจอุดกั้น โดยฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับหุ่นสมชายตามมาตรฐานสากล พร้อมรับประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายเขตภันต์ จุลจิรวัฒน์ เป็นวิทยากรพิเศษ ณ “เคทีซี ป็อป” สุขุมวิท 33 เมื่อเร็วๆ นี้ 

then

CSR Video

X

Right Click

No right click