Monday, 20 August 2018

TCDC รุกจัดงานชุมนุมทางความคิดประจำปี Creativities Unfold 2018
ระดมผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดทั่วโลก อัพเดทเทรนด์โลกแก่ผู้ประกอบไทย

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดงานชุมนุมทางความคิดประจำปี (CU2018 - Creativities Unfold 2018) ภายใต้แนวคิด “PULSE เปลี่ยนให้ทันจังหวะโลก” กระตุ้นนักคิด นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ และเยาวชนไทยให้เข้าใจภาพรวมของกระแสโลก และปรับตัวให้เท่าทันจังหวะความเคลื่อนไหวใหม่ในยุคดิจิทัล ผ่านการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากหลากหลายอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ แนะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต้องให้ความสำคัญกับการติดตามเทรนด์ และกระแสของโลก เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคมและการวงกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อช่วงชิงจังหวะที่ดีในการแข่งขัน ทั้งนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนมทางความคิดประจำปี (CU2018) ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องไปรษณีย์นฤมิต ชั้น 1 อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นหัวใจสำคัญในเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ของทางรัฐบาล ที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศด้วยการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ถือเป็นกำลังสำคัญที่ทำหน้าที่จุดประกายให้กับสังคมไทยให้เกิดความตื่นตัวทางด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ที่ได้จัดงานชุมนุมทางความคิดประจำปี (CU2018) และเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 (Bangkok Design Week 2018) ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับนักคิด นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ และเยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็นบุคลากรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ให้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล และสามารถปรับตัวให้เท่าทันโลกต่อไป

ด้าน นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เปิดเผยว่า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  ได้จัดงานชุมนุมทางความคิดประจำปี (CU2018 - Creativities Unfold 2018) ภายใต้แนวคิด “PULSE เปลี่ยนให้ทันจังหวะโลก” โดยในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักคิด นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ และเยาวชนไทยได้ทำความเข้าใจภาพรวมและปรับตัวให้เท่าทันจังหวะความเคลื่อนไหวใหม่ในยุคดิจิทัล ที่นวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัย ได้เข้ามาปฏิวัติวงการธุรกิจและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนทั่วโลกอย่างรวดเร็ว โดยได้รวบรวมวิทยากร 7 คน ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากหลากหลายอุตสาหกรรม ที่จะร่วมบรรยายตลอดระยะเวลา 2 วัน อาทิ แอนเจโล เวอร์มิวเลน (Angelo Vermeulen) นักชีววิทยาระดับปริญญาเอกที่หลงใหลในการเดินทางระหว่างดวงดาว หัวหน้าทีมนักบินอวกาศในโครงการสร้างแบบจำลองดาวอังคารที่ภูเขาไฟในฮาวาย ผู้ท้าทายความเชื่อเดิมๆ ที่ว่ามนุษย์จะอยู่ร่วมกันและทำงานด้วยกันอย่างไร, ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล (Shakrit Chanrungsakul) ผู้ช่วยหลายแบรนด์ใหญ่ให้พร้อมลงสนามแข่งขันในยุคดิจิทัล และหนึ่งในแรงผลักดันสำคัญของวงการสตาร์ทอัพไทย, ทิม โคบี (Tim Kobe) ผู้ก่อตั้ง บริษัท Eight Inc. ผู้ออกแบบประสบการณ์ที่สร้างนิยามเฉพาะตัวให้ Apple Store ทั่วโลก, และ โคเวอร์ พัว (Kaave Pour) ผู้ร่วมก่อตั้ง SPACE10 พื้นที่ทดลองของแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ระดับโลกอย่าง IKEA ที่มุ่งค้นคว้าและทดลองว่าคนเราจะใช้ชีวิตอย่างไรในทศวรรษข้างหน้า

นายกิตติรัตน์ กล่าวเสริมว่า ผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันต้องให้ความสำคัญกับการติดตามเทรนด์ และกระแสของโลก เนื่องจากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติที่ส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมากมาย ตั้งแต่การพัฒนาแบบก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติและการตอบสนองทางสังคมของคนต่างรุ่น การทำความเข้าใจสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ถือเป็นข้อได้เปรียบทั้งทางด้านการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคม และการวงกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อช่วงชิงจังหวะที่ดีในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) มุ่งมั่นพัฒนาจุดประกายด้านความคิดสร้างสรรค์แก่สังคมไทยผ่านกระบวนการให้ความรู้แบบสากล อันเป็นพื้นฐานสำคัญของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และเพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cu-tcdc.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก 1160 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501 หมายเลขโทรศัพท์ 02-105-7441

then

CSR Video

X

Right Click

No right click