Monday, 20 August 2018

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จับมือวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จับมือวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ในเครือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย สนับสนุนการจัดโครงการอาชีวะอาสา พักรถ พักคน ในอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถ และบริการผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะได้หยุดพักระหว่างเดินทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี นายปรีเปรม มาลาสิทธิ์ ที่ปรึกษา บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทเข้าร่วมโครงการดังกล่าว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น กิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อฝึกฝนทักษะและเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

then

CSR Video

X

Right Click

No right click