Saturday, 18 August 2018

APCO เผยความสำเร็จโครงการ APCO Dropship ผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว 2,000 ราย ตั้งเป้าขยายฐานทะลุ 5,000 รายในปีนี้ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพ Operation BIM ดูแลผู้ป่วยเอดส์ มะเร็ง ไวรัสตับอักเสบ เล็งออกผลิตภัณฑ์ใหม่รองรับสังคมผู้สูงอายุ ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 15-20%

ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด(มหาชน) หรือ APCO

ศ.ดร. พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO เจ้าของธุรกิจนวัตกรรมธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงามด้วยการวิจัย พัฒนา ผลิตและจำหน่ายครบวงจร เปิดเผยว่า โครงการ APCO Dropship ที่บริษัทได้เริ่มดำเนินงานเมื่อช่วงเดือน ก.ย.ปีที่แล้ว เพื่อใช้เป็นช่องทางการจำหน่าย LIV ผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ มีกระแสตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากจากกลุ่มเป้าหมาย โดยปัจจุบันมีฐานลูกค้าเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วถึง 2,000 ราย

ทั้งนี้บริษัทมีแผนขยายฐานผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 5,000 ราย และมีแผนจะเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆของ APCO เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งการขยายตัวอย่างรวดเร็วของช่องทางการจำหน่ายดังกล่าว จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ขณะเดียวกัน APCO มีแผนพัฒนางานวิจัย และพัฒนาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายยกระดับงานวิจัยให้มีความเป็นเลิศในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยอาการต่างๆ อาทิ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยมะเร็ง และไวรัสตับอักเสบบี

อีกทั้งจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มอาการด้าน สมอง สายตา ข้อเข่า ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จะเพิ่มขึ้นกว่า 20% ในปีนี้ และคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด

“ทิศทางธุรกิจในปีนี้มีแนวโน้มที่ดี จากภาวะตลาดและกำลังซื้อที่น่าจะปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งบริษัทได้มีการขยายช่องทางการจำหน่ายเพิ่มเติม มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ Operation BIM ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านทางช่องทางออนไลน์ และ New Media หลากหลายรูปแบบ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีกระแสตอบรับที่ดี นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อขยายตลาดในกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนเป้าหมายการเติบโตในปีนี้ คาดว่ารายได้จะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 15-20% และรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไม่ต่ำกว่า 80%” ศ.ดร.พิเชษฐ์ กล่าว  

then

CSR Video

X

Right Click

No right click