Tuesday, 21 August 2018

กินขนม ชมของดี วิถีอ่างทอง

กินขนม ชมของดี วิถีอ่างทอง

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ร่วมกับ จังหวัดลำปาง และสำนักงานพานิชจังหวัดอ่างทอง จัดงาน “กินขนม ชมของดี วิถีอ่างทอง” เพื่อส่งเสริมการตลาดเชิงรุก และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs / OTOP ให้สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้อย่างมั่นคง โดยภายในงานพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากผู้ลิต / ผู้ประกอบการ ทั้งสินค้าเด่น ผลิตภัณฑ์แปรรูป  อาหารเลื่องชื่อ มากมายกว่า 40 บูท พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมของจังหวัดอ่างทอง และความสนุกอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2561 บริเวณชั้น 1 ลานลำปางหนา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

สอบถามรายละเอียดกิจกรรมความสนุกที่ เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 หรือ FB,IG : CentralPlaza Lampang โทร.0-54-010-555 ต่อ 0

then

CSR Video

X

Right Click

No right click