Sunday, 19 August 2018

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมกับจุฬาฯ จัดอบรม
การบริหารจัดการน้ำเสียแก่เทศบาลนครแหลมฉบัง

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมกับจุฬาฯ จัดอบรม การบริหารจัดการน้ำเสียแก่เทศบาลนครแหลมฉบัง

ผศ. ดร. ชัยพร ภู่ประเสริฐ และ ผศ. ดร. ศรัณย์ เตชะเสน จากภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ นายวรานล เหล่าสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสาธารณูปโภค บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดอบรมการบริหารจัดการและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่ทีมวิศวกร ผู้ปฏิบัติงานกองช่างสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่ห้องแล็บที่ปฏิบัติงานในเทศบาลนครแหลมฉบัง นับเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของโครงการ Clean Water for Planet ที่ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปได้ริเริ่มขึ้น

then

CSR Video

X

Right Click

No right click