Wednesday, 19 September 2018

เปิดงาน MOC Biz Club Expo 2018

เปิดงาน MOC Biz Club Expo 2018

กุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดงาน “MOC Biz Club Expo 2018 : ม่วนใจ๋ แอ่วซื้อ ของดีเมืองเหนือ” มหกรรมสุดยอดสินค้าและบริการจาก Biz Club 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมี วัชระ ต่างใจ, พรเทพ อรรถกิจไพศาล, สถาพร ร่วมนาพะยา, ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์, พัฒนา สิทธิสมบัติ และภูมิพัฒน์  รัตนพงศ์บวร ร่วมงาน ณ ลานรถม้า ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง เมื่อเร็วๆ นี้

then

CSR Video