Sunday, 19 August 2018

พร็อพทูมอร์โรว์ผนึกภาครัฐ-เอกชนจัดงานเสวนา “กรุงเทพจตุรทิศ”
เรื่อง  “Bangkok’s New Landmark แนวโน้มกรุงเทพเมืองใหม่จากแลนด์มาร์คใหม่”

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัด เจ้าของเว็บไซต์ www.prop2morrow.com  เว็บสื่ออสังหาฯรูปแบบใหม่เครือ ทูมอร์โรว์ กรุ๊ป ได้จัดเสวนาประจำปี 2560 กรุงเทพจตุรทิศ เรื่อง  Bangkok’s New Landmark แนวโน้มกรุงเทพเมืองใหม่จากแลนด์มาร์คใหม่” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ทั้ง หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานวิจัย ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมงานเสวนาในครั้งนี้

พร็อพทูมอร์โรว์ผนึกภาครัฐ-เอกชนจัดงานเสวนา “กรุงเทพจตุรทิศ”

บรรยายใต้ภาพ (จากขวาไปซ้าย ):

  1. นายสุธาทร สุทธิสนธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัด
  2. นางสาวอลิวัสสา พัฒนถาบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
  3. นายอนุชา กุลวิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
  4. นางสาวก่องกนก เมนะรุจิ นักวิเคราะห์นโยบายแผนและชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการขนส่งทางรางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข.
  5. นายอิสระ บุญยัง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
  6. นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
  7. นายโอภาส ถิรปัญญาเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัด
then

CSR Video

X

Right Click

No right click