Friday, 21 September 2018

ออลล์ อินสไปร์ฯ จับมือแสงฟ้า เพิ่มศักยภาพงานก่อสร้าง

ออลล์ อินสไปร์ฯ จับมือแสงฟ้า เพิ่มศักยภาพงานก่อสร้าง

คุณธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นพ.เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 45 ปี ร่วมลงนามความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) ในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้าง โครงการ Rise Rama 9 ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัทฯ ในการมุ่งมั่นพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสูงสุด ให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัย ไม่เพียงด้านการออกแบบอาคาร ฟังก์ชั่นการใช้สอยที่สอดคล้องถึงความสะดวกสบาย และประโยชน์แก่ผู้อยู่อาศัยทุกกลุ่ม แต่บริษัทยังให้ความใส่ใจในขั้นตอนการก่อสร้าง ด้วยการให้ความสำคัญกับนวัตกรรมการก่อสร้างที่คำนึงถึงหลักมาตรฐานความปลอดภัย นำมาประยุกต์ใช้กับการก่อสร้าง  เพื่อการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต สอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-029-9999 หรือ www.allinspire.co.th

then

CSR Video