Saturday, 18 August 2018

“HBA”เร่งเครื่องขยายขนาดสู่องค์กรใหญ่
เสริมฐานสมาชิกสมทบดันมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เร่งเครื่องขยายฐานสมาชิกสู่องค์กรขนาดใหญ่ เปิดทางเพิ่มสมาชิกสมทบ ดึงสถาปนิก วิศวกร และกลุ่มรับสร้างบ้านรุ่นใหม่ ดันมูลค่าตลาดรวมธุรกิจเพิ่มขึ้น ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่ตลาดรับสร้างบ้าน 5 เดือนโตต่อ

นางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน  (Home Builder Association :HBA)

นางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน  (Home Builder Association :HBA) เปิดเผยว่า สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มุ่งขับเคลื่อนนโยบายขยายขนาดของสมาคมฯ ให้เป็นองค์กรขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าตลาดรวมของธุรกิจให้เพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันมูลค่าตลาดรวมราว 11,000 ล้านบาท ทำให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรับสร้างบ้านมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ วางเป้าหมาย เร่งขยายเครือข่ายฐานสมาชิกทุกประเภทขึ้นอีกอย่างน้อย 10% จากปัจจุบันที่มีอยู่จำนวนทั้งสิ้น 134 ราย เป็นผู้ประกอบการรับสร้างบ้าน 55 ราย และที่เหลือเป็นกลุ่มวัสดุ ด้วยการเพิ่มจำนวนสมาชิก ทั้งกลุ่มรับสร้างบ้านและวัสดุ  โดยเฉพาะการขยายฐานประเภทสมาชิกสมทบเพิ่มขึ้น  ซึ่งเป็นกลุ่มรับสร้างบ้านคุณภาพรุ่นใหม่ที่ประกอบกิจการรับสร้างบ้านมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีผลงานรับสร้างบ้านไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาทภายใน 3 ปี เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นของอุตสาหกรรมรับสร้างบ้าน รวมไปถึงการเปิดรับสมาชิกจากต่างจังหวัด จากการมองเห็นศักยภาพที่เติบโตของธุรกิจรับสร้างบ้านในต่างจังหวัด

นอกจากนี้จะสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของสมาชิกผ่านกิจกรรมในทุกๆ ด้าน โดยจะเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทำธุรกิจรับสร้างบ้านได้เข้ามาเป็นสมาชิกมากขึ้น พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิกและเครือข่าย และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ

สำหรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมทบ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ สมาคมฯ มีการจัดอบรมความรู้ทางด้านวัสดุก่อสร้าง โดยพันธมิตรของสมาคมฯ ทุกๆ ปี ตลอดจนการอบรมความรู้ทางด้านอื่นๆ ที่ทันสมัยต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนได้รับข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ใหม่ๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน  พร้อมการจัดสัมมนา  อบรม ให้ความรู้กับสมาชิกทุกปี

“ธุรกิจรับสร้างบ้านเป็นธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงในหลายมิติ การทำบ้านหลังหนึ่งให้สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ใช่แค่เฉพาะซัพพลายเชนอย่างเดียว แต่มีส่วนเกี่ยวเนื่อง เช่น การถมดิน งานตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ ชุดครัว ระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์อำนวยความสะดวก งานจัดสวน เราจึงรวบรวมธุรกิจพันธมิตรเหล่านี้เข้ามาเป็นสมาชิก เพื่อที่จะนำเสนอบริการให้กับลูกค้าได้ครบวงจร ที่จะทำให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น”

อย่างไรก็ดี เมื่อมีการพัฒนาในส่วนของภายในองค์กรให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นเพียงใด ก็จะยิ่งส่งผลไปสู่ภาพรวมภายนอกมากขึ้นเท่านั้น  ทั้งในส่วนของธุรกิจรับสร้างบ้านที่จะเติบโตเพิ่มขึ้น บริษัทรับสร้างบ้านก็สามารถขยายงาน และขยายธุรกิจได้เพิ่มขึ้น ในส่วนของผู้บริโภคเองก็จะได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน และครบถ้วนทุกเรื่องเกี่ยวกับบ้านมากยิ่งขึ้นเช่นกัน

นางศิริพร กล่าวต่อถึง ภาพรวมตลาดรับสร้างบ้างในช่วง 5 เดือน(ม.ค.-พ.ค.2561) ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยบวกเพิ่มขึ้น จากการเติบโตของจีดีพี รวมถึงการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐที่มีความเป็นรูปบธรรมชัดเจน อีกทั้งกำลังซื้อผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง  เพราะความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ข่วงชาขึ้น ทำให้ผู้บริโภคจะมีความสนใจและความต้องการปลูกสร้างบ้านใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ แนวโน้มการปรับขึ้นราคารับสร้างบ้าน เนื่องมาจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ  ซึ่งจะมีผลทำให้ราคาวัสดุก่อสร้างปรับขึ้น และมีผลต่อค่าเฉลี่ยราคาก่อสร้างปรับสูงขึ้นตาม ซึ่งจะช่วยเร่งให้ผู้บริโภคตัดสินปลูกสร้างบ้านเร็วขึ้นอีกด้วย

then

CSR Video

X

Right Click

No right click