Wednesday, 19 September 2018

HBA จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาทวิภาคีรุ่นที่ 4

HBA จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาทวิภาคีรุ่นที่ 4

เมื่อเร็ว ๆนี้ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการทวิภาคี รุ่นที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีและมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่สนับสนุนโครงการ และ คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา ณ อาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางอาชีวศึกษา รามอินทรา

then

CSR Video