Wednesday, 19 September 2018

ดร.ยุ้ย เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

**... สมองก็เหมือนมีด ยิ่งลับยิ่งคม!! คำพูดนี้ คงใช้ได้กับผู้บริหารหญิงคนเก่ง แห่งค่ายเสนาดีเวล ลอปเม้นท์ ดร.ยุ้ย เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ หนึ่งในผู้นำอสังหาริมทรัพย์ ถึงแม้ว่างานจะยุ่งขนาดไหน แต่เจ้าตัวยังปลีกเวลาไปเปิดวิสัยทัศน์พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ด้วยการอบรมหลักสูตร “การปฎิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” หรือ BRAIN รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ที่จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อขานรับการขับเคลื่อนนโยบาย THAILAND 4.0 ที่มุ่งเน้นพลังแห่งนวัตกรรม เทคโนโลยี และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในมิติต่างๆ เห็นอย่างนี้แล้วคงต้องจับตาก้าวต่อไปของเสนาฯ กันล่ะค่ะ ว่าจะล้ำกันขนาดไหน  แต่ตอนนี้ขอปรบมือรัวๆให้กับอีกหนึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ พร้อมเฮดังๆว่า จบแล้วจ้า ...**

then

CSR Video