Tuesday, 20 February 2018

FTE โชว์แผนธุรกิจและแนวโน้มการเติบโตแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ CGS

FTE โชว์แผนธุรกิจและแนวโน้มการเติบโตแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ CGS

นายทักษิณ ตันติไพจิตร (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ น.ส.สุวาณี เจนจิตขจร (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นายประพันธ์ จิตรเจริญชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายขายอุปกรณ์ดับเพลิง และ นายปฤณ บุรีคำ (ที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการแผนกขายระบบดับเพลิง บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ นายปรีชาวุฒิ ขุมทรัพย์ (ยืนที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CGS) พร้อมให้ข้อมูลแผนการดำเนินงาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ ณ บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้

then

CSR Video

X

Right Click

No right click