Monday, 19 February 2018

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด รับรางวัล Eco-Champion ประจำปี 2560

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด รับรางวัล Eco-Champion ประจำปี 2560

เมื่อเร็วๆ นี้ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด พัฒนาโดยบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล Eco-Champion ระดับ 3 เพื่อรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในงาน Eco Innovation Forum 2017 โดย นายธนินทร์ ทรัพย์บุญเรือง รองประธานฝ่ายปฏิบัติการนิคมอุตสาหกรรมและซ่อมบำรุงรักษา บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) และ นายธนกฤต โพธิ์ทอง นายช่าง 8 ในนามผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) รับมอบโล่ห์เกียรติยศและประกาศนียบัตรเกียรติคุณจาก นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลดังกล่าวตอกย้ำถึงการดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นของนิคมฯ เพื่อพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย พร้อมเดินหน้าพัฒนาต่อยอดสู่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

then

CSR Video

X

Right Click

No right click