Monday, 19 February 2018

ATP30 โชว์งบ Q3/60 รายได้ 89.51 ล้านบาท กำไรสุทธิ 8.35 ล้านบาท บริหารต้นทุนดีดันอัตรากำไรขั้นต้น 25% เดินเครื่องทำนิวไฮ มั่นใจปีนี้เติบโตมากกว่า 15% ตามเป้า เผย Q4/60 แนวโน้มดี รับรู้รายได้เพิ่มจากลูกค้าใหม่ ทิศทางปีหน้าโตโดดเด่น เดินหน้าเจรจาขยายฐานลูกค้าต่อเนื่อง พร้อมให้บริการตามมาตรฐาน ISO39001

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“ATP30”)

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“ATP30”) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการรถรับส่งพนักงานจากแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการโดยเฉพาะรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) เปิดเผยถึงผลประกอบการงวดไตรมาส 3/60 ว่า บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ 89.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.16 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 12.80% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการบริการ 79.35 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 8.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 7.94 ล้านบาท ซึ่งหากเทียบกับงวดไตรมาส 2/60 ที่มีกำไรสุทธิ 5.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.93 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 54%

ทั้งนี้ บริษัทมีความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง ฯลฯ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นงวดไตรมาส 3/60 เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 22.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 25% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 18.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 23.57%

สำหรับผลประกอบการงวด 9 เดือนปี 60 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ 252.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 28.46% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการให้บริการ 223.60 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 15.69   ล้านบาท ลดลง 2.77 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 18.46 ล้านบาท  สาเหตุที่กำไรงวด 9 เดือนลดลงเนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพรถ เพื่อให้บริการลูกค้าที่ต้องการใช้รถในระยะยาว และมีการนำระบบบริหารจัดการ ISO 39001 มาใช้ในการบริหารกิจการ

อย่างไรก็ตามการดำเนินงานดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการเติบโตปีนี้ของบริษัท เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว และเป็นการดำเนินงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดีในระยะยาว ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าจะเป็นฐานในการทำนิวไฮของรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้รายได้รวมในปีนี้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่น้อยกว่า 15%

สำหรับแนวโน้มธุรกิจในไตรมาส 4 ยังขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมามีการเซ็นสัญญากับลูกค้า 2 ราย ซึ่งจะเริ่มให้บริการและรับรู้รายได้ภายในปีนี้ 1 ราย นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างจัดเตรียมรถเพื่อให้บริการลูกค้าและรับรู้รายได้ในช่วงต้นปีหน้า ประกอบกับที่บริษัทได้ปรับปรุงสภาพรถบัสในช่วงที่ผ่านมานั้นจะสามารถรับรู้รายได้เต็มปีหน้าเช่นกัน  ส่งผลให้การดำเนินงานในปี 2561 เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ   

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเดินหน้าเจรจากับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเน้นการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเดินรถให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ISO39001 เพื่อรักษาคุณภาพในการให้บริการและรองรับการขยายตัวในเขตภาคตะวันออก

then

CSR Video

X

Right Click

No right click