Monday, 19 February 2018

ดับบลิวเอชเอ-เหมราชฯ จัดงานสัมมนาแรงงานสัมพันธ์ประจำปีครั้งที่ 9
“เสริมนวัตกรรม ขับเคลื่อนแรงงาน 4.0 สู่อีอีซี”

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาแรงงานสัมพันธ์ประจำปีครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “เสริมนวัตกรรม ขับเคลื่อนแรงงาน 4.0  สู่อีอีซี” สำหรับในปีนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ อาทิ การผลักดันการพัฒนาแรงงาน การยกระดับขีดความสามารถและการกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมีตัวแทนจากกลุ่มบริษัทเอกชนชั้นนำให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 ราย

ดับบลิวเอชเอ-เหมราชฯ จัดงานสัมมนาแรงงานสัมพันธ์ประจำปีครั้งที่ 9

บรรยายภาพ (จากซ้ายไปขวา) :

  1. นายปรีเปรม มาลาสิทธุ์ ที่ปรึกษา บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
  2. นายวัชรพงษ์ มุขเชิด สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  3. นายไชยา ทองรัตนะ Site Director แผนก Advance Manufacturing Engineering บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
  4. มร. เดวิด นาร์โดน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
  5. นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน 
  6. ดร. บรรพต หอบรรลือกิจ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
  7. นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
then

CSR Video

X

Right Click

No right click