Friday, 22 June 2018

ยิปรอค คว้ารางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น” ปีที่ 3 ติดต่อกัน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2560

ยิปรอค คว้ารางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น” ปีที่ 3 ติดต่อกัน

บรรยายภาพ : บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายโสพิน วงษ์วาลย์ Ceiling Tile Production Manager (ซ้าย) ขึ้นรับรางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น” ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2660  เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตยิปซัมรายแรกในประเทศไทยและนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงแบรนด์ “ยิปรอค” ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ปี 2560” ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ในปีที่ 3 ติดต่อกัน ในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2017 โดยรางวัลนี้ถือเป็นการยกย่องมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม สาขาแหลมฉบัง ซึ่งสามารถปฏิบัติตามแผนงานด้านความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม และครอบคลุมทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี

แซง-โกแบ็ง กรุ๊ป บริษัทแม่ของยิปรอค ถือว่า “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย” คือคุณค่าหลักขององค์กร โดยยิปรอคมีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ อุบัติเหตุจากงานเป็นศูนย์ ความเจ็บป่วยจากงานเป็นศูนย์ และขยะที่นำใช้ใหม่ไม่ได้เป็นศูนย์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการดำเนินงานอย่างจริงจัง ผ่านการส่งเสริมให้พนักงานแซง-โกแบ็ง ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำไปปฏิบัติจริง

มร. ริชาร์ด จูเชรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในนามของพนักงานทุกคนในองค์กรของเรา ขอขอบคุณกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่คัดเลือกให้ บริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของเราได้เป็นที่ประจักษ์แก่คณะกรรมการ ในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีแนวทางการดำเนินงานตามข้อกำหนดด้านอนามัยและความปลอดภัยของกลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็ง องค์กรของเรานั้นขับเคลื่อนด้วยการพัฒนา และตระหนักถึงคุณค่าในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและอันตรายที่เกิดจากการทำงาน ทั้งในขั้นตอนการผลิตและจากผลิตภัณฑ์”

“ในการบรรลุเป้าหมายเรื่องอันตรายจากงานเป็นศูนย์ และการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมนั้น เราพยายามปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานขั้นสูงสุดในทุกกิจกรรมขององค์กร ยิปรอคมีจุดประสงค์ในการขจัดอันตรายต่อผู้คน สิ่งแวดล้อม และสังคมให้เป็นศูนย์ในทุก ๆ ด้าน และสิ่งนี้ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานของยิปรอค ซึ่งเราทุ่มเทความพยายามต่อการปฏิบัติในทุกส่วนงานขององค์กร เพื่อเน้นย้ำถึงการป้องกันผลกระทบเชิงลบ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และระเบียบปฏิบัติของเรา” มร. ริชาร์ด สรุป

กรุณาดูข้อมูลที่เว็บไซต์ http://www.gyproc.co.th/ หรือ https://www.facebook.com/GyprocTH/

then

CSR Video

X

Right Click

No right click