Monday, 18 June 2018

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเศรษฐกิจแห่งภูฏาน

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเศรษฐกิจแห่งภูฏาน

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ (แถวหน้า กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเศรษฐกิจแห่งภูฎานจำนวน 15 ท่านที่เข้าร่วมฝึกอบรมความรู้กับโรงเรียนการจัดการกรุงเทพ (Bangkok School of Management (BSM)) โดยคณะเจ้าหน้าที่ได้เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)  และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อศึกษาขั้นตอนการดำเนินธุรกิจในระดับสากล รวมถึงแนวปฏิบัติในการบริหารดูแลและการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภายในนิคมฯ

then

CSR Video

X

Right Click

No right click