Monday, 18 June 2018

BEAUTY คว้า 2 รางวัลในงาน “ SET Awards 2017”

BEAUTY คว้า 2 รางวัลในงาน “ SET Awards 2017”

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ กรรมการ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ นางเกศรา มัญชุศรี (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ (ขวา) ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ในโอกาสเข้ารับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่นและรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น ในงาน “SET Sustainability Awards 2017” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาฯ เมื่อเร็วๆนี้

then

CSR Video

X

Right Click

No right click